Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc, 56, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Nhắc việc - Reminder - Nhắc toàn bộ thành viên trong công việc

Chức năng nhắc việc giúp bạn nhắc nhở cho những công việc cần xử lý ở thời gian cố định. Bạn có thể nhắc trước ngày cần hoàn thành việc để gợi nhớ cho bạn về công việc đó, hoặc nhắc sau khi công việc hoàn thành với những công việc nào cần sự nhắc nhở lặp đi lặp lại.

Bạn có thể dùng chức năng nhắc việc để nhắc nhở cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng, cần giải quyết vào đúng thời điểm đó.


Tính năng nhắc việc sẽ nhắc nhở cho người cài nhắc việc hoặc những người theo dõi công việc đó. Cả công việc chính lẫn công việc con đều có thể cài nhắc việc.  Khi có thông báo nhắc việc, hệ thống sẽ hiển thị "Tên của công việc đó".

Cài đặt nhắc việc

Bạn vào công việc cần nhắc việc, tuỳ thuộc vào mục đích nhắc nhở mà bạn cài cho công việc chính hay công việc con.

Bạn nhấn vào hình đồng hồ để cài nhắc việc.

 

 1. Chọn thời gian cần nhắc việc: lưu ý phải hơn thời gian ngày tạo công việc (VD: 10/04/2018)
 2. Giờ: giờ cần nhắc việc (VD: 14:01_bạn chọn 14:30 sau đó nhấp vào sửa lại 01)
 3. Lặp lại: tính năng giúp nhắc nhở theo tần suất:
  1.  Không lặp lại: chỉ nhắc đúng một lần khi cài đặt.
  2.  Hàng ngày: mỗi ngày sẽ hiển thị thông báo (việc hàng ngày)
  3.  Hàng tháng: mỗi tháng sẽ nhắc 1 lần (thường dùng để nhắc báo cáo tháng)
  4.  Hàng năm: mỗi năm nhắc 1 lần (công nợ, sinh nhật của bạn ...)
  5.  Tùy biến: Set ngày theo ý và hẹn thời gian kết thúc nhắc việc
 4. Nhắc tất cả người theo dõi trong công việc: Thông báo sẽ hiển thị đế tất cả các thành viên tham gia trong công việc. (Tích chọn nếu cần. Thường để họp hoặc nhắc đi công tác...)
 5. Bấm "cài đặt" để lưu lại.

 

 

Nhắc việc tùy biến: dùng khi bạn cần nhắc nhở liên tục đến một thời điểm nào đó (ngày bạn chọn) thì tự động ngừng nhắc việc.

Khi cài đặt thông báo thành công, bạn sẽ thấy ở mục nhắc việc sáng màu vàng.

 

Đến giờ hẹn thì màn hình thông báo sẽ hiển thị trên máy tính và trên điện thoại, bạn chỉ cần nhấp vào sẽ tới công việc cần được nhắc nhở.

 

Ngoài ra, nhắc nhở còn hiển thị tại vị trí "@", bạn có thể xem lại phần nhắc việc trong trường hợp có thông báo mà lúc đó bạn chưa xem được. 

 

Nếu bạn không muốn hiển thị nhắc việc trên @, bạn vào "Cấu hình Notify" và bỏ tick tính năng "nhắc việc vào @ inbox".

Gỡ bỏ nhắc việc

Bạn vào lại nhắc việc và chọn "Gỡ bỏ" để xoá nhắc việc. Sau khi xoá nhắc việc, hình đồng hồ sẽ trở về màu xám.