Nhãn màu và hình nền trong kế hoạch, 51, Myxteam


Nhãn màu và hình nền trong kế hoạch

Nhãn màu được dùng để phân loại và làm nổi bật các kế hoạch quan trọng. Tùy theo nhu cầu của từng công ty mà có quy định về nhãn màu riêng.  

 

Bạn vào kế hoạch, chọn nút bánh răng bên góc phải phía trên, chọn mục "Nhãn màu và hình nền".

 

Bạn chọn nhãn màu đã có sẵn trên hệ thống để dán cho kế hoạch tuỳ theo quy định của công ty.

Bạn cũng có thể chọn hình nền riêng cho kế hoạch nếu muốn, hình nền này sẽ chỉ áp dụng cho 1 kế hoạch, hình nền cũng là hình có sẵn trên hệ thống và không thêm mới được.

Sau khi chọn nhãn màu và hình nền, bạn nhấn "Lưu". Nhãn màu sẽ hiển thị bên trái thanh menu kế hoạch.

 

Để bỏ nhãn màu, bạn cũng vào mục "Nhãn màu và hình nền", sau đó nhấp vào màu đã chọn sẵn để bỏ tick, sau đó nhấn "Lưu".