Nhãn màu và hình nền trong kế hoạch, 51, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Nhãn màu và hình nền trong kế hoạch

Nhãn màu trong kế hoạch giúp ta phân loại tùy theo nhu cầu của từng công ty mà có quy định về nhãn màu riêng. Giúp kiểm soát các kế hoạch cho rõ ràng hơn.  

VD:

  • Màu xanh: đã làm xong
  • Màu vàng: đang làm
  • Màu đỏ: chưa làm

 

 Vào kế hoạch cần thêm nhãn màu bên tay trái Menu, sau đó vào bánh răng chọn " Nhãn màu và hình nền "

 

Tiếp đến chúng ta chọn màu cho kế hoạch tùy theo quy định của bên mình và chọn hình nền nếu muốn. Sau đó chúng ta lưu lại

Lưu ý: Hình nền và màu là mặc định có sẵn của hệ thống nên không thêm hình mới được