Nhóm công việc dùng để làm gì ? cơ cấu Myxteam, 289, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Nhóm công việc dùng để làm gì ? cơ cấu Myxteam

Nhóm công việc dùng để làm gì ?

 

Myxteam hiện theo 5 cấp

TEAM 

        KẾ HOẠCH

                       NHÓM CÔNG VIỆC

                                        CÔNG VIỆC

                                                   CÔNG VIỆC CON

 

 •  TEAM: được hiểu như phòng ban ( kế toán, kinh doanh, marketing, nhân sự ) hay là một kế hoạch triển khai kinh doanh ( khách hàng nội thất, sales kit ) hay chỉ là 1 dự án lớn ( làng sen mở hội ). Tùy vào gói sử dụng mà hạn chế tổng số TEAM
  • Gói cá nhân: 1 Team ( tài khoản miễn phí )
  • Gói VIP1: 10 Team
  • Gói VIP2: 20 Team
  • Gói VIP3: không giới hạn Team

 

 • KẾ HOẠCH: là những dự án bên trong TEAM có thể là kế hoạch chăm sóc khách hàng hoặc là kế hoạch triển khai marketing, chăm sóc 1 khách hàng

 

 • NHÓM CÔNG VIỆC:( nằm trong kế hoạch ) tùy vào quy trình của từng công ty mà nhóm công việc có thể hiểu là 1 group công việc cho một bộ phận. Hay là quy trình các bước theo dõi tiến độ, hoặc đơn giản là kanban, todolist

VD: Nhóm việc trong lịch nghỉ phép theo tháng

Quy trình chăm sóc khách hàng theo process

 

Nhóm quy trình các công việc theo group như triển khai công trình nội thất

 

 

 

 • CÔNG VIỆC: ( trong kế hoạch/nhóm công việc )là việc cần làm và giao cho mình hoặc các thành viên liên quan cần thực hiện. Cần có 
  • Ai làm: người thực hiện
  • Ai theo dõi: các thành viên liên quan
  • Khi nào: Cần có thời gian bắt đầu và kết thúc
  • Đính kèm thông tin: hình ảnh, file, video nếu có để báo cáo cho công việc
  • Tương tác: tương tác để công việc rõ ràng

 

 • CÔNG VIỆC CON: Khi một việc chính xảy ra hơn 1 ngày hoặc cần phân rã ra nhiều công việc do mình thực hiện hoặc người khác thực hiện để có thể hoàn thành 1 công việc. Chúng ta chỉ cần tạo thêm công việc con và gán người thực hiện cũng như thời gian cho công việc đó.Sau khi hoàn thành hết các việc con thì phải hoàn thành việc chính.