Nút chuyển giao giữa Workdone và Workchat, 792, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Nút chuyển giao giữa Workdone và Workchat

Myxteam đã tách ra thành một ứng dụng Chat riêng (Workchat) để phát triển trong tương lai, nhưng vẫn kết nối chặt chẽ với ứng dụng công việc Myxteam.

Bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa màn hình Workdone và Workchat. Việc tách rời 2 màn hình giúp cho việc quản lý dễ dàng hơn; thao tác chuyển đổi cũng nhanh chóng hơn; bạn có thể vừa làm việc tại màn hình Workdone, vừa chat ở màn hình Workchat.

 

Để thay đổi qua màn hình chat, bạn nhấn vào biểu tượng Workchat bên góc phải phía dưới màn hình.

 

Để thay đổi qua màn hình làm việc, bạn nhấn vào biểu tượng Myxteam bên dưới ở giữa màn hình.