Phân quyền quản trị trong kế hoạch - Chuyển chủ kế hoạch, 47, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Phân quyền quản trị trong kế hoạch - Chuyển chủ kế hoạch

Phân quyền quản trị trong kế hoạch nhằm mục đích giao toàn quyền cho 1 người chịu trách nhiệm cho kế hoạch đó thay cho admin hay chủ doanh nghiệp để triển khai.

 

Giống như khi triển khai một dự án và bạn đề xuất người chịu trách nhiệm triển khai dự án đó. Tức sau khi bạn tạo ra dự án ( kế hoạch ) và mời các thành viên vào triển khai. Tiếp đó giao quyền cho thành viên làm trưởng dự án.

Lưu ý: Khi chuyển chủ kế hoạch tức bạn đã giao quyền hạn của mình cho người khác và bạn sẽ mất quyền trong kế hoạch này: di chuyển, xóa, thay đổi người thực hiện...( mất quyền trong trường hợp thành viên. Với admin và chủ tài khoản vẫn không mất quyền).

Ai có quyền trong kế hoạch khi chuyển chủ:

  1. Chủ tài khoản
  2. Admin trong TEAM
  3. Người được nhận làm chủ kế hoạch mới

 

Bạn vào kế hoạch cần phân quyền, sau đó chọn nút bánh răng phía trên bên góc phải, chọn mục "Chuyển chủ kế hoạch". 

 

Biểu tượng màu vàng thể hiện người đó là chủ kế hoạch, nếu cần thay đổi, bạn nhấp vào tên thành viên khác, sau đó nhấn "Lưu".

LƯU Ý: Sau khi bạn chuyển quyền cho người khác, bạn sẽ mất quyền hiệu chỉnh trên kế hoạch, trừ phi bạn là Chủ tài khoản hoặc Admin trong TEAM.