Đóng và phục hồi Team, 38, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Đóng và phục hồi Team

Với những team bạn không dùng nữa, bạn có thể lưu trữ thay vì xóa hẳn team đi, để khi cần đến những tài liệu trong team đó, bạn vẫn có thể lấy lại được. Hoặc triển khai lại các dự án bên trong. Với những team đã đóng, khi bạn cần lấy lại tài liệu cần thiết trong team, bạn có thể phục hồi lại team.

Lưu ý: Khi đóng Team thì tất cả các kế hoạch đều đóng theo, các thành viên sẽ không còn thấy trên giao diện công việc của mình. Bao gồm các việc cần làm trong đó sẽ không hiển thị để các bạn thực hiện. Khi phục hồi Team thì các công việc sẽ hiển thị lại với thời gian như trước khi đóng, lưu trữ ( bao gồm cả việc quá hạn)

ĐÓNG TEAM

Tại vị trí team cần đóng, bạn nhấp vào bánh răng, chọn mục "Đóng team".

Lưu ý chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này.

 

Sau đó hệ thống sẽ hiện thông báo và chọn Đồng ý để đóng team.

Sau khi bạn đóng thì team không còn xuất hiện trên giao diện nữa.

 

PHỤC HỒI TEAM

Bạn vào bánh răng trên thanh menu, chọn mục "Kế hoạch đã đóng".

 

Sau đó chọn bạn chọn team cần phục hồi và nhấn biểu tượng phục hồi ở cột bên cạnh hoặc chữ "Phục hồi" phía trên.

 

Hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc muốn phục hồi team và bạn nhấn "Đồng ý".

 

Sau đó, hệ thống sẽ thông báo cho bạn tình trạng phục hồi team thành công, và bạn có thể sử dụng team như bình thường.