Phục hồi Team, 38, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Phục hồi Team

Vào bánh răng chọn kế hoạch đã đóng

 

Sau đó chọn TEAM cần phục hồi và nhấn biểu tượng phục hồi