Phương pháp tạo động lực để nhân viên tập trung vào nhiệm vụ, 108, Myxteam
Blog myXteam

Phương pháp tạo động lực để nhân viên tập trung vào nhiệm vụ

Với các chiến lược kinh doanh thay đổi hàng ngày và khối lượng công việc ngày càng tăng lên theo cấp số nhân thì đôi khi rất khó để nhân viên bạn tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng trong công việc. Thay vào đó đa số các nhân viên thường trì hoãn hoặc chọn công việc nhỏ và dễ dàng thực hiện để khiến mình cảm thấy vẫn như đang làm việc tích cực.

Là nhà quản lý, điều quan trọng bạn phải chắc chắn rằng những nỗ lực phải được đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng nhất tại bất kỳ thời điểm nào. Để giúp nhân viên tập trung vào công việc và làm giảm sự trì hoãn bạn hãy thử các bước sau đây

1/ Thiết lập hệ thống quản lý công việc giúp cho doanh nghiệp của bạn luôn được tổ chức một cách tốt nhất và bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ công việc và cập nhật các thay đổi. Bạn có thể sử dụng  hệ thống quản lý dự án nào như Myxteam 

2/ Giao việc: chỉ cho phép nhân viên của bạn xem các nhiệm vụ được ưu tiên cao nhất tại thời điểm hiện tại. Một nguyên tắc nhỏ là chỉ giao cho nhân viên của bạn 5-10 nhiệm vụ để làm mỗi ngày (tùy thuộc vào lượng thời gian cần thiết để hoàn thành cho mỗi công việc). Khi giao lưu ý về ngày bắt đầu và ngày kết thúc deadline công việc để quản lý tiến độ. Bạn có thể sử dụng tính năng cài đặt ngày thực hiện và giới hạn người theo dõi của MyXteam để làm việc đó. Nó sẽ chỉ hiển thị những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu mà bạn cho phép nhân viên xem và các công việc bạn giao cho nhân viên đó, đủ cho một ngày làm việc 8 giờ. 

3/ Yêu cầu báo cáo – nhân viên của bạn có trách nhiệm báo cáo cho bạn mỗi khi hoàn thành công việc nào đó và những gì đã làm được mỗi ngày. Việc báo cáo và theo dõi này trở nên đơn giản hơn bao giờ hết với chức năng đánh dấu công việc hoàn thành trong MyXteam. Khi làm xong một công việc, nhân viên của bạn chỉ cần đánh dấu vào ô “Hoàn thành” thì ngay lập tức hệ thống sẽ gửi thông báo cho bạn biết.

4/ Tạo động lực để khuyến khích nhân viên làm việc. Một cuộc thi đua lành mạnh luôn luôn là một động lực tốt. MyXteam có bảng thống kê lượng công việc mà các nhân viên của bạn đã thực hiện được trong tháng giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu suất làm việc của họ để có khen thưởng, khích lệ đúng lúc.

Chúc bạn quản lý tốt cùng MyXteam!

 

Chuyên mục : Quản lý dự án