Quản lí tiến độ từ xa: Chuyện khó mà dễ với ứng dụng quản lí công việc myXteam, 683, Myxteam
Blog myXteam

Quản lí tiến độ từ xa: Chuyện khó mà dễ với ứng dụng quản lí công việc myXteam

Được ứng dụng quản lý công việc myXteam hỗ trợ, các nhà quản lý có thể dễ dàng nắm bắt được tiến độ thực hiện của dự án, cũng như đưa ra giải pháp kịp thời ngay khi vấn đề phát sinh.

Cách thức thực hiện:

Xem dưới dạng Gantt Chart

Nhấp vào biểu tượng   trên thanh điều khiển

Cửa sổ Gantt Chart sẽ hiện ra cho phép các nhà quản lý theo dõi tiến độ của dự án theo 4 nội dung:

 • Công việc
 • Ngày bắt đầu và kết thúc
 • Người thực hiện
 • Tiến độ dự án 

Xem dưới dạng Table view

Nhấp vào biểu tượng  trên thanh điều khiển

Cửa sổ Table View sẽ hiện ra cho phép các nhà quản lý theo dõi tiến độ của dự án theo 4 nội dung:

 • Tiêu đề công việc
 • Ngày bắt đầu và kết thúc
 • Tình trạng công việc
 • Người được gán cho công việc này
Xem dưới dạng Dashboard

Nhấp vào biểu tượng  trên thanh điều khiển

Cửa sổ Table View sẽ hiện ra cho phép các nhà quản lý theo dõi tiến độ của dự án theo 4 nội dung:

 • Tiến trình hoàn thành công việc
 • Trạng thái công việc
 • Trạng thái công việc theo người dùng

 

 

Theo dõi toàn bộ cách thức quản lý kế hoạch khi làm việc từ xa tại đây

Chuyên mục : Blog