Quản lý đăng nhập tài khoản, 64, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Quản lý đăng nhập tài khoản

Để tăng tính bảo mật cho tài khoản của bạn, Myxteam có thể giúp bạn kiểm soát khi đăng nhập tài khoản bằng cách xác thực 2 bước; bên cạnh đó, Myxteam có thể thống kê các trình duyệt đã đăng nhập tài khoản của bạn, giúp bạn quản lý được tài khoản, tránh trường hợp tài khoản của bạn bị đăng nhập bởi người khác mà không có sự đồng ý của bạn.

 

1. Tính năng xác thực 2 bước

Bạn vào tên của mình bên góc phải màn hình, chọn "Quản lý đăng nhập".

 

 

Bạn chọn vào mục "Bật tính năng xác thực 2 bước".

 

 

Khi bạn đăng xuất tài khoản, vào mỗi lần bạn đăng nhập lại, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực.

Bước 1: KHAI BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI:

Bạn nhập số điện thoại của bạn vào, sau đó hệ thống sẽ gửi mã xác thực qua SMS.

 

 

 

Bước 2: NHẬP MÃ XÁC THỰC:


- Bạn nhập mã xác thực đã nhận được từ SMS. Sau khi nhập đúng mã, bạn sẽ đăng nhập được vào Myxteam.

- Trong trường hợp bạn không nhận được mã xác thực, bạn nhấn vào dòng "Tôi không nhận được mã", bạn có thể xác thực thông qua thông báo trên Facebook.

 

2. Thiết bị đăng nhập

Mục "Thiết bị đăng nhập" sẽ liệt kê cho bạn các thiết bị, trình duyệt và thời gian mà bạn đã từng đăng nhập vào Myxteam.

Bạn có thể thao tác nhanh việc đăng xuất ra khỏi thiết bị ngay cả khi bạn đang không dùng trên thiết bị đó bằng cách nhấn "Log out".