Quản lý thành viên trong tài khoản của bạn, 90, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Quản lý thành viên trong tài khoản của bạn

Trước Myxteam muốn xem thành viên phải vào team, kế hoạch để xem. Nay Myxteam thêm tính năng quản lý toàn bộ các thành viên trong tài khoản của mình.

Nhằm hỗ trợ tương tác với các thành viên nhanh nhất trong tài khoản của mình, Myxteam tích hợp thêm tính năng mới giúp bạn quản lý thành viên nhanh chóng bao gồm:

  • Chat với thành viên nhanh nhất
  • Biết được có bao nhiêu nhân viên trong công ty hiện tại
  • Xóa thành viên ra toàn bộ công ty nhanh nhất
  • Xem tiến độ công việc của 1 nhân viên bất kỳ
  • Biết nhân viên truy cập mới nhất khi nào

Bạn vào mục Team, chọn nút bánh răng, và chọn mục "Quản lý thành viên của bạn".

Lưu ý: Mục này chỉ liệt kê những thành viên đã được mời vào Team của bạn ("Team của tôi"), không bao gồm những thành viên trong mục "Team tôi tham gia".

 

Tại đây, bạn có thể xem được tài khoản Myxteam, số điện thoại (nếu có đăng ký) của các thành viên thuộc team của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tương tác nhanh với thành viên đó bằng các nút nhanh ở mỗi thành viên (tương ứng số 1,2,3 như hình).

 

 

 

Biểu tượng chat (1): Chat với thành viên đó

Biểu tượng checklist (2): Xem công việc của thành viên

Biểu tượng X (3): Xóa thành viên khỏi tài khoản/ Công ty