Quản trị thực thi công việc trong doanh nghiệp, 475, Myxteam
Blog myXteam

Quản trị thực thi công việc trong doanh nghiệp

 

Giao việc không rõ ràng, thiếu tính mục tiêu và khó đánh giá. Nhân viên không biết rõ tổ chức mong đợi gì từ họ và cần phải cố gắng hoàn thành cái gì và như thế nào…

Hệ quả là đánh giá nhân viên trở nên hình thức, dĩ hoà vi quý, né tránh trách nhiệm, giảm tính sáng tạo và động lực phấn đấu. Mục tiêu kinh doanh thường xuyên không hoàn thành mà cũng chẳng truy tìm được nguyên nhân để có biện pháp chấn chỉnh, hỗ trợ thích đáng.


Để khắc phục tình trạng này, bạn cần xây dựng Hệ thống quản trị và đánh giá thực hiện công việc, đó chính là đánh giá kết quả công việc của nhân viên. Theo đó, trên cơ sở các nhiệm vụ và mục tiêu công việc, người quản lý và nhân viên cùng theo sát quá trình thực hiện công việc, định kỳ cùng thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện. Thành tích, khuyết điểm cũng như nguyên nhân chưa hoàn thành đều được hai bên làm rõ. Từ đó, mục tiêu công việc trong kỳ đánh giá kế tiếp và những yếu điểm cần khắc phục, kiến thức, kỹ năng chuyên môn cần được đào tạo cũng sẽ được hai bên xác định và cam kết thực hiện cụ thể. Kết quả đánh giá này cũng sẽ là cơ sở để xem xét về mức lương và đề bạt cán bộ.

Có được nhân sự giỏi đã khó nhưng sử dụng và phát huy năng lực của họ còn khó hơn. Bên cạnh áp dụng phương pháp quản lý, đánh giá thích hợp, doanh nghiệp cần phải quyết tâm và kiên trì thực hiện, tránh đổ vỡ do tâm lý không muốn thay đổi, sợ xung đột và ngại đối mặt với thực tế.

Bạn cần một hệ thống quản trị và đánh giá kết quả thực hiện công việc:

– Đảm bảo mục tiêu công việc được thực hiện và hoàn thành
– Hỗ trợ và phát huy tối đa năng lực của nhân viên
– Làm cơ sở bổ nhiệm và đề bạt đúng người vào đúng việc
– Căn cứ tăng lương, xét thưởng và đãi ngộ công bằng và hợp lý
– Phát hiện và đào tạo bổ sung kịp thời
– Hỗ trợ xây dựng văn hoá doanh nghiệp

 Thiết kế mô tả công việc
– Xác định mục tiêu công việc cụ thể(KPIs)
– Xây dựng tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc
– Thiết lập quy trình và biểu mẫu đánh giá
– Ban hành cơ chế tăng, giảm lương theo kết quả thực hiện công việc.
– Hướng dẫn phương pháp và quy trình đánh giá

Phương pháp thực hiện

Quản trị theo mục tiêu (Management By Objective – MBO)
Quản trị theo năng lực (Competency Based)

Sử dụng MyXteam xây dựng hệ thống quản trị thực thi công việc, quản lý công việc hiệu quả 

_Với công cụ quản lý công việc MyXteam công việc của doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng,  công nghệ dữ liệu đám mây, dữ liệu của kế hoạch nào ra kế hoạch đó dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu thông tin chung, giúp cho công ty thống nhất tài liệu và thông tin chia sẻ, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam

_Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự  sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc

_Khi áp dụng công nghệ điều hành quản lý dự án myXteam thì giao diện trực quan mọi việc rõ ràng trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng thống nhất sẽ tránh việc tắc nghẽn, các phòng ban tránh đỗ lỗi cho nhau, mỗi cá nhân sẽ nắm được thông tin, công việc cụ thể, và chịu trách nhiệm công việc của mình.

_Công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm myXteam sẽ đo lường mức độ hoàn thành công việc của công ty, ai làm nhiều việc ai làm ít việc, việc nào đã xong, việc nào chưa xong, việc đã xong nhưng trong tình trạng trễ hẹn bao nhiêu ngày.

_Quan trọng hơn hết với MyXteam bạn đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý  

 

Lập kế hoạch kinh doanh cùng MyXteam

Kế hoạch đào tạo nhân viên

Quản lý đội nhóm thiết kế, công trình cùng MyXteam

Quản lý giấy tờ công ty cùng MyXteam

Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả cùng MyXteam  

Lập kế hoạch và quản lý tổ chức sự kiện cùng MyXteam

Xây dựng Sale Kit bán hàng hiệu quả cùng MyXteam

Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng cùng MyXteam  

Quản lý báo cáo, tài chính cùng MyXteam

Chuyên mục : Quản lý dự án