Quên mật khẩu, 663, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Quên mật khẩu

Myxteam khuyến khích người dùng nên sử dụng mail thật để đề phòng trường hợp bạn quên mật khẩu. Hệ thống có thể hỗ trợ bạn cấp lại mật khẩu mới.

 

1. Nếu bạn đang dùng máy tính: 

Bạn truy cập vào trang myxteam.com, chọn mục Đăng nhập.

 

Tại màn hình đăng nhập, bạn chọn "Quên mật khẩu" dưới ô Email.

Sau đó, bạn nhập Email đã đăng kí tài khoản Myxteam, và nhấn "Yêu cầu mật khẩu".

Hệ thống sẽ gửi mail đến bạn để bạn có thể thay đổi mật khẩu mới. Bạn nhấn vào mục "Thay đổi mật khẩu mới" hoặc copy link bên dưới để thay đổi mật khẩu.

LƯU Ý: Nếu bạn KHÔNG nhận được mail, bạn vui lòng kiểm tra kỹ trong hòm thư Spam (thư Xã Hội, thư Quảng Cáo...).

Sau khi đã thay đổi mail, bạn đăng nhập lại Myxteam với mật khẩu mới.

 

2. Nếu bạn đang dùng trên điện thoại (App):

Bạn vào App, nhấn "Quên mật khẩu" dưới mục đăng nhập, sau đó bạn nhập Email đã đăng ký Myxteam, hệ thống sẽ gửi mail đến bạn để thay đổi mật khẩu mới.

- App trên IOS: 

Bạn nhấn "Quên mật khẩu".

 

Sau đó nhập mail đã đăng ký Myxteam, và hệ thống sẽ gửi mail về bạn.

LƯU Ý: Nếu bạn KHÔNG nhận được mail, bạn vui lòng kiểm tra kỹ trong hòm thư Spam (thư Xã Hội, thư Quảng Cáo...).

 

- App trên Android:

Bạn nhấn "Quên mật khẩu".

 

Sau đó nhập mail đã đăng ký Myxteam, và hệ thống sẽ gửi mail về bạn.

LƯU Ý: Nếu bạn KHÔNG nhận được mail, bạn vui lòng kiểm tra kỹ trong hòm thư Spam (thư Xã Hội, thư Quảng Cáo...).

 

NGOÀI RA, trong trường hợp bạn đã kiểm tra tất cả các hòm thư nhưng vẫn không nhận được mail, bạn vui lòng dùng mail đã đăng ký Myxteam, gửi "Yêu cầu reset mật khẩu" đến [email protected] để được hỗ trợ reset mật khẩu (có thể mất nhiều thời gian hơn nếu bạn nhấn "Quên mật khẩu"). Myxteam vẫn khuyên bạn nên ưu tiên nhấn "Quên mật khẩu".