Quy trình phát triển sản phẩm mới trong dự án, 171, Myxteam
Blog myXteam

Quy trình phát triển sản phẩm mới trong dự án

Quy trình phát triển sản phẩm mới (NPD - New Product Development), còn được gọi là Quy trình Thực hiện Sản phẩm (PRP - Product Realization Process), là quy trình theo dõi và giám sát quá trình từ khởi tạo ý tưởng cho đến khi ra mắt thành công sản phẩm. 

Tại các tổ chức lớn, đây là một quá trình có cấu trúc với các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc rà soát lại một số ý tưởng mới hoặc khái niệm mới
  • Sau khi phân tích kỹ lưỡng và ra quyết định về một số vấn đề cụ thể, nên ưu tiên cho một vài dự án có nguồn lực hợp lý với khả năng thành công cao nhất trên thị trường
  • Giảm thiểu số lượng sản phẩm phải hủy bỏ trong giai đoạn phát triển tiếp theo (gây tổn thất chi phí) hoặc những sản phẩm ra mắt không thành công
  • Đẩy nhanh thời gian gia nhập thị trường và rút ngắn thời gian thu hồi vốn
  • Liên tục cải tiến quá trình phát triển

Có thể hình dung quá trình này giống như một cái phễu với phần miệng phễu là số lượng rất lớn ý tưởng sản phẩm bước vào giai đoạn sơ bộ, sau đó thu hẹp dần xuống chỉ còn một lượng ít các sản phẩm có tiềm năng trong các giai đoạn tiếp theo. Phân cách giữa mỗi giai đoạn là khâu cân nhắc, hay còn gọi là một cánh cửa, khi đó bạn sẽ quyết định loại bỏ sản phẩm, tiến vào giai đoạn tiếp theo hay quay trở lại giai đoạn trước đó để nghiên cứu thêm. Dưới đây là một quá trình điển hình: 

Tại các tổ chức lớn, đây là một quá trình có cấu trúc với các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc rà soát lại một số ý tưởng mới hoặc khái niệm mới
  • Sau khi phân tích kỹ lưỡng và ra quyết định về một số vấn đề cụ thể, nên ưu tiên cho một vài dự án có nguồn lực hợp lý với khả năng thành công cao nhất trên thị trường
  • Giảm thiểu số lượng sản phẩm phải hủy bỏ trong giai đoạn phát triển tiếp theo (gây tổn thất chi phí) hoặc những sản phẩm ra mắt không thành công
  • Đẩy nhanh thời gian gia nhập thị trường và rút ngắn thời gian thu hồi vốn
  • Liên tục cải tiến quá trình phát triển

Có thể hình dung quá trình này giống như một cái phễu với phần miệng phễu là số lượng rất lớn ý tưởng sản phẩm bước vào giai đoạn sơ bộ, sau đó thu hẹp dần xuống chỉ còn một lượng ít các sản phẩm có tiềm năng trong các giai đoạn tiếp theo. Phân cách giữa mỗi giai đoạn là khâu cân nhắc, hay còn gọi là một cánh cửa, khi đó bạn sẽ quyết định loại bỏ sản phẩm, tiến vào giai đoạn tiếp theo hay quay trở lại giai đoạn trước đó để nghiên cứu thêm. Dưới đây là một quá trình điển hình:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

Nhóm ra quyết định ở khâu cân nhắc/đánh giá là những nhà quản lý cấp cao, những người có thẩm quyền phê duyệt và bố trí nhân sự cho các dự án mới. Còn được biết đến với tên gọi ‘Hội đồng đánh giá’ hay ‘Những người giữ cửa’, nhóm này thường bao gồm các nhà lãnh đạo của tổ chức và các trưởng bộ phận chức năng chủ chốt, bao gồm phòng kỹ thuật, quản lý và sản xuất sản phẩm. Thông qua các quyết định, Hội đồng đánh giá sẽ quản lý được lộ trình phát triển sản phẩm, cấp phép cho các dự án mới, thiết lập, truyền đạt các ưu tiên và phân bổ các nguồn lực cần thiết.

PHÂN BỔ NHÂN SỰ DỰ ÁN

Thông thường, người có ý tưởng sản phẩm giành chiến thắng sẽ lên kế hoạch đánh giá sơ bộ với Hội đồng đánh giá sản phẩm. Khi cần, người đó có thể huy động sự trợ giúp từ những người cùng cơ quan để chuẩn bị cho việc đánh giá. Trọng tâm của giai đoạn này là phân tích cơ hội thị trường của sản phẩm, phát triển một kế hoạch tài chính sơ bộ và đánh giá rủi ro. Phần đánh giá sơ bộ được trình bày trong khoảng 1 tiếng, cần phải có một bản danh sách đề xuất từ các thành viên bộ phận khác để dự án có thể tiến đến với giai đoạn tiếp theo. Các thành viên của nhóm đề xuất cần thảo luận với các trưởng bộ phận của mình trước khi đưa ra đánh giá. Nếu vượt qua buổi đánh giá sơ bộ, giai đoạn tiếp theo, nhân sự của dự án sẽ được sắp xếp và lấy từ chính các thành viên chủ chốt trong nhóm dự án.

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN VÀ SỰ ĐÁNH GIÁ

Hình minh hoạ ở trên cho ví dụ về một quá trình phát triển sản phẩm, với năm giai đoạn riêng biệt. Trong thực tế, các tổ chức điều chỉnh quy trình phát triển sản phẩm mới sao cho phù hợp với môi trường cụ thể của mình và thường kết hợp các giai đoạn với nhau đối với các dự án nhỏ hay một số loại sản phẩm nhất định (giảm số lần đánh giá các giai đoạn). Thêm vào đó, nhiều tổ chức cũng đang sửa đổi quy trình, thúc đẩy các phương pháp linh hoạt, giúp giải quyết các phản hồi của khách hàng và đưa ra những điều chỉnh kịp thời hơn.

Quản lý dự án, phát triển sản phẩm với MyXteam 

Khi áp dụng công nghệ điều hành quản lý công việc MyXteam thì giao diện trực quan mọi việc rõ ràng trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng thống nhất sẽ tránh việc tắc nghẽn, các phòng ban tránh đỗ lỗi cho nhau trong quá trình xây dựng sản phẩm , mỗi cá nhân ở các bộ phận phát triển thông sẽ nắm được thông tin, công việc cụ thể, và chịu trách nhiệm công việc của mình để đảm bảo quá trình xây dựng sản phẩm mượt mà.

Công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm MyXteam sẽ đo lường mức độ hoàn thành công việc của công ty, ai làm nhiều việc ai làm ít việc, việc nào đã xong, việc nào chưa xong, việc đã xong nhưng trong tình trạng trễ hẹn bao nhiêu ngày.

Chuyên mục : Quản lý dự án