Sắp xếp theo phương pháp Kanban, 55, Myxteam


Sắp xếp theo phương pháp Kanban

Kanban là phương pháp áp dụng cho những công việc cần giải quyết trong ngày. Nhóm công việc là tên miểu tả để sắp xếp