Sắp xếp theo phương pháp Kanban, 55, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Sắp xếp theo phương pháp Kanban

Kanban là phương pháp dùng để áp dụng cho những công việc cần giải quyết theo tiến trình của kế hoạch. Nhóm công việc sẽ là tên miêu tả cho từng giai đoạn trong tiến trình đó.

 

Bạn lập 1 kế hoạch và phân loại các công việc theo bảng Kanban dưới đây.

 

Tại cột đầu tiên sẽ là tổng hợp các công việc cần làm. Công việc bạn đã làm đến đâu, bạn sẽ di chuyển công việc qua các cột có tình trạng tương ứng. Đến cột cuối cùng là công việc đã hoàn thành xong. Bạn áp dụng cách này vào hệ thống Myxteam để quản lý tình trạng công việc.

 

Với cách làm này, bạn có thể thống kê được tình trạng hiện tại của công việc đã thực hiện đến đâu., và tại bước đó có bao nhiêu công việc với tình trạng tương tự.