Sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch, 48, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch

Khi bạn vừa tạo mới các công việc, trong 1 nhóm việc, việc nào tạo trước sẽ nằm dưới, việc nào mới tạo sẽ nằm ở phía trên.

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn là chủ tài khoản, admin team hay chủ kế hoạch, bạn có thể sắp xếp thứ tự công việc tuỳ theo nhu cầu công việc. Bạn nên bật tính năng cho phép thành viên di chuyển công việc trong kế hoạch. Việc này giúp cho quá trình chuyển đổi trạng thái công việc trong process hiệu quả.

Hướng dẫn tại: https://myxteam.com/cau-hinh-doanh-nghiep-73.html#myxteam

Myxteam có 2 cách để bạn sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch:

- Cách 1: Sắp xếp tối ưu theo hệ thống.

Trong 1 nhóm công việc, hệ thống sẽ sắp xếp việc quá hạn nằm trên cùng, việc đã hoàn thành sẽ nằm bên dưới.

Bạn vào kế hoạch cần sắp xếp, chọn bánh răng bên góc phải phía trên màn hình, chọn mục "Sắp xếp tối ưu theo hệ thống".

 

- Cách 2: Chủ kế hoạch tự sắp xếp.

Bạn có thể tự nắm kéo các công việc và sắp xếp thứ tự theo ý muốn của bạn.

Bạn vào kế hoạch cần sắp xếp, chọn bánh răng bên góc phải phía trên màn hình, chọn mục "Chủ kế hoạch tự sắp xếp".

 

Sau khi chọn, bạn nhấn giữ công việc cần di chuyển và kéo lên xuống, qua lại theo yêu cầu công việc của mình.

 

Ngoài ra, bạn có thể ghim (pin) các công việc lên trên đầu 1 nhóm công việc như là 1 công việc chính, cần ưu tiên, có thể một lúc ghim nhiều công việc.

Rê chuột vào công việc cần ghim, bên góc phải của công việc sẽ hiển thị hình ghim, bấm vào biểu tượng đó để ghim công việc lên đầu nhóm việc, công việc khi được ghim lên đầu sẽ có màu vàng nhạt. Có thể Pin nhiều task công việc. Mục đích để thông báo các yêu cầu quan trọng trong nhóm việc đó.