Sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch, 48, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Sắp xếp thứ tự công việc trong kế hoạch

Hệ thống có 2 các sắp xếp thứ tự trong kế hoạch

Cách 1

Mặc định tự động theo Myxteam: Khi tạo các công việc trong kế hoạch hay nhóm việc thì việc nào tạo trước sẽ nằm ở dưới, việc nào mới tạo sẽ nằm ở phần phía trên. Sau khi refesh lại kế hoạch thì việc quá hạn sẽ nằm trên cùng, việc nào xong sẽ nằm bên dưới. Nếu muốn sắp xếp theo ý của mình thì chọn cách 2

Cách 2

Theo người dùng tự kéo: Vào kế hoạch cần sắp xếp bên trái thanh Menu sau đó vào bánh răng và chọn " chủ kế hoạch tự sắp xếp" . Tiếp đó hệ thống sẽ load lại và bạn tiến hành di chuyển vị trí các công việc lên xuống theo yêu cầu của mình

 

 

 

Sau khi chuyển sang tự sắp xếp, ,chúng ta dùng chuột kéo công việc di chuyển theo ý muốn