Sơ lược về quản lý dự án cho doanh nghiệp, 435, Myxteam
Blog myXteam

Sơ lược về quản lý dự án cho doanh nghiệp

 

Quản lý dự án là gì 

Các dự án hiện nay rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng, sản xuất, công nghệ thông tin… Nhưng chung quy lại những dự án này đều hoạt động dựa trên những nguyên tắc chung và bản chất của chúng là tương đồng, vậy chúng ta đã thực sự hiểu quản lý dự án là gì?

Quản lý dự án là tập hợp các hành động nhằm quản lý tất cả các khía cạnh của một dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Nó bao gồm lập kế hoạch, điều phối thực hiện, giám sát quá trình thực hiện và đánh giá sau triển khai. Trong quá trình thực hiện người quản lý dự án và đội ngũ của mình luôn hướng tới đạt được mục tiêu đồng thời đảm bảo tiến độ, chi phí cũng như nguồn lực dự án. Quản lý dự án thông qua các công cụ đảm bảo sự truyền đạt tốt tới những người có liên quan để xử lý công việc trong khoảng thời gian và ngân sách cho phép.

Trong quá trình thực hiện dự án cần kết hợp áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật cá nhân của các thành viên vào hoạt động để đáp ứng yêu cầu công việc được giao và mục đích dự án. Để hiểu sâu về quản lý dự án ta cần tìm hiểu thêm về các yếu tố khác hình thành nên nó.

Các định nghĩa hình thành quản lý dự án?

-  Cơ cấu dự án: Là sự phân chia trách nhiệm, công việc cho từng thành viên trong dự án dựa vào năng lực, trình độ mà họ đang đạt được.

- Quy trình dự án: Là các bước được sắp xếp, lên kế hoạch và thực hiện có tuần tự nhằm tiến hành và giải quyết các vấn đề nảy sinh xung quanh một dự án. Theo chuẩn, quy trình dự án thường gồm năm bước :“Thiết lập dự án, lập kế hoạch dự án, thực thi dự án, kiểm soát dự án và kết thúc dự án”.

-Đặc tính dự án: Một dự án luôn thể hiện thông qua 3 đặc tính cơ bản “Chi phí - Nhân lực - Hiệu quả” các đặc tính thể hiện cho các mục tiêu mà đội dự án đang hướng tới, nó có sự ràng buộc lẫn nhau đòi hỏi nhà quản lý phải xem xét trước khi đưa ra quyết định. Các đặc tính thể hiện mục tiêu của dự án.

-Mục tiêu dự án: Là các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng dự án trong phạm vi chi phí, thời gian và ngân sách cho phép.

- Kết thúc dự án: Một dự án kết thúc khi nó đã đạt được mục tiêu hoặc có lệnh kết thúc do yêu cầu khách hàng, từ lãnh đạo dự án, bên có thẩm quyền quyết định. Tuy nhiên với tất cả các trường hợp kết thúc dù vì lý do gì, nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý lúc này là xem xét một cách có thứ tự các giai đoạn triển khai của dự án, đánh giá và so sánh với mục tiêu. Bên cạnh những công tác giải phóng nguồn lực, thống kê lại tài chính hay bàn giao sản phẩm, đóng hợp đồng, nhà quản lý cùng đội của mình cần đánh giá lại công tác triển khai dự án, đúc kết ra các bài học kinh nghiệm để tránh những sai sót lặp lại, vận dụng kiến thức đã tích lũy vào các dự án tiếp theo.

Ứng dụng MyXteam quản lý dự án, quản lý công việc tại doanh nghiệp 

_Với công cụ quản lý công việc , quản lý dự án MyXteam công việc của doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng,  công nghệ dữ liệu đám mây, dữ liệu của kế hoạch nào ra kế hoạch đó dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu thông tin chung, giúp cho công ty thống nhất tài liệu và thông tin chia sẻ, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam, giúp cho nhà quản lý dễ dàng xác định các cơ cấu, quy trình, đặc tính và mục tiêu dự án một cách tổng thể và thống nhất. 

_Công cụ chat với MyXteam sẽ giúp nhà quản lý  tai công ty dễ dàng trao đổi công việc, làm việc nhóm đôn đốc, tương tác với nhân sự tạo dựng mối quan hệ làm việc nhóm ,công việc dễ dàng hơn

_Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự  sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc

_Khi áp dụng công nghệ điều hành quản lý dự án myXteam thì giao diện trực quan mọi việc rõ ràng trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng thống nhất sẽ tránh việc tắc nghẽn, các phòng ban tránh đỗ lỗi cho nhau, mỗi cá nhân sẽ nắm được thông tin, công việc cụ thể, và chịu trách nhiệm công việc của mình. Điều này giúp cho quá trình quản lý dự án liền mạch và thực thi đúng tiến độ.

_Quan trọng hơn hết với MyXteam bạn đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý  

 

Lập kế hoạch kinh doanh cùng MyXteam

Kế hoạch đào tạo nhân viên

Quản lý đội nhóm thiết kế, công trình cùng MyXteam

Quản lý giấy tờ công ty cùng MyXteam

Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả cùng MyXteam  

Lập kế hoạch và quản lý tổ chức sự kiện cùng MyXteam

Xây dựng Sale Kit bán hàng hiệu quả cùng MyXteam

Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng cùng MyXteam  

Quản lý báo cáo, tài chính cùng MyXteam

 

Chuyên mục : Blog