hình đại diện, tag của , Trang 1
Blog myXteam
hình đại diện, tag của , nội dung mới nhất về hình đại diện, Trang 1


.
Cấu hình tài khoản

Cấu hình tài khoản

Cấu hình tài khoản là khai báo thêm các thông tin cá nhân như tên đại diện khi chat hay tương tác trong công việc với nhau, hình đại diện để các thành viên dễ dàng nhận biết Vào tên của mình trên góc phải màn hình chọn cấu hình tài khoản