kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, tag của , Trang 1
Blog myXteam
kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, tag của , nội dung mới nhất về kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, Trang 1


.
Phương pháp quản lý thời gian cho người bận rộn: Hãy sắp xếp công việc như Tổng thống Mỹ

Phương pháp quản lý thời gian cho người bận rộn: Hãy sắp xếp công việc như Tổng thống Mỹ

Các công việc trong nguyên tắc này được phân chia thành 4 mức độ ưu tiên từ đó người thực hiện có thể đánh giá làm gì trước làm gì sau, giải pháp hoàn hảo cho những người luôn bận rộn.