nhân viên, tag của , Trang 1
Blog myXteam
nhân viên, tag của , nội dung mới nhất về nhân viên, Trang 1


.
Hỏi: Tôi đã mua gói VIP rồi thì có cần phải trả phí cho nhân viên của tôi không?

Hỏi: Tôi đã mua gói VIP rồi thì có cần phải trả phí cho nhân viên của tôi không?

Đáp: Bạn chỉ cần trả tiền cho tài khoản của bạn; những người thực hiện , tham gia vào các team, kế hoạch được tạo ra từ tài khoản của bạn thì không phải trả tiền.