nhóm chat, tag của , Trang 1
Blog myXteam
nhóm chat, tag của , nội dung mới nhất về nhóm chat, Trang 1


.
Tạo nhóm chat riêng

Tạo nhóm chat riêng

Tính năng chat Myxteam có thể hỗ trợ thay thế cho chat nhóm hiện đang dùng như facebook, zalo, viber, skype vì các chức năng đều có sẵn trên chat của Myxteam. Chat nhóm trên Myxteam là việc nên làm trước tiên để các thành viên có thể quen sử dụng
Tạo nhóm chat trong kế hoạch

Tạo nhóm chat trong kế hoạch

Đầu tiên vào tạo mới kế hoạch và tích vào cho phép chat. Mục đích để tra đổi công việc liên quan đến các thông tin chung của kế hoạch đó