phần mềm quản lý thời gian, tag của , Trang 1
Blog myXteam
phần mềm quản lý thời gian, tag của , nội dung mới nhất về phần mềm quản lý thời gian, Trang 1


.
Phương pháp quản lý thời gian cho người bận rộn: Hãy sắp xếp công việc như Tổng thống Mỹ

Phương pháp quản lý thời gian cho người bận rộn: Hãy sắp xếp công việc như Tổng thống Mỹ

Các công việc trong nguyên tắc này được phân chia thành 4 mức độ ưu tiên từ đó người thực hiện có thể đánh giá làm gì trước làm gì sau, giải pháp hoàn hảo cho những người luôn bận rộn.
Những sai lầm trong quản lý thời gian

Những sai lầm trong quản lý thời gian

Là một nhà lãnh đạo, nhà quản lý, quản lý thời gian thông minh là yếu tố cần thiết để thành công