trả phí, tag của , Trang 1
Blog myXteam
trả phí, tag của , nội dung mới nhất về trả phí, Trang 1


.
Hỏi: Tôi đã mua gói VIP rồi thì có cần phải trả phí cho nhân viên của tôi không?

Hỏi: Tôi đã mua gói VIP rồi thì có cần phải trả phí cho nhân viên của tôi không?

Đáp: Bạn chỉ cần trả tiền cho tài khoản của bạn; những người thực hiện , tham gia vào các team, kế hoạch được tạo ra từ tài khoản của bạn thì không phải trả tiền.
Hỏi : Tôi có cần trả phí cho những người làm việc cho tôi không?

Hỏi : Tôi có cần trả phí cho những người làm việc cho tôi không?

Đáp: Không bạn chỉ trả cho bạn thôi – người làm việc cho bạn không trả phí.