xóa nhắc việc, tag của , Trang 1
Blog myXteam
xóa nhắc việc, tag của , nội dung mới nhất về xóa nhắc việc, Trang 1


.
Nhắc việc - Reminder

Nhắc việc - Reminder

Chức năng nhắc việc giúp chúng ta nhớ những công việc cần làm nhưng cần xử lý ở thời gian cố định. Việc này có thể nhắc nhở trước ngày cần hoàn thành công việc hoặc sau khi công việc hoàn thành.