Tại sao không tạo được thêm kế hoạch hay team ? Tài khoản cá nhân khác trả phí thế nào, 290, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tại sao không tạo được thêm kế hoạch hay team ? Tài khoản cá nhân khác trả phí thế nào

Khi tạo tài khoản mới với Myxteam, mỗi user sẽ được 1 kế hoạch để dùng quản lý các công việc của mình.

Do đó khi tạo thêm Team hay kế hoạch hệ thống sẽ báo " Bạn đã vượt quá kế hoạch cho phép".

 

Do đó bạn nên kiểm tra mình đang tạo trong " TEAM CỦA TÔI " HAY " TEAM TÔI THAM GIA"

Nếu ở team của tôi thì sẽ không tạo được mà phải mua gói sử dụng. Còn ở team tôi tham gia thì có thể dùng chung tính năng của tài khoản trả phí

 

 

Điểm khác nhau giữa tài khoản cá nhân và tài khoản trả phí

  • Tài khoản miễn phí ( cá nhân ): chỉ có 1 kế hoạch để quản lý công việc của mình
  • Tài khoản trả phí: có thể tạo thêm Team/ kế hoạch

 

+ Do đó khi tài khoản miễn phí được mời vào trong tài khoản công ty sẽ hiển thị ở trong phần " TEAM TÔI THAM GIA" . Đây là những team mình được mời từ người khác. Chúng ta sẽ vào dùng chung các tính năng của gói trả phí. 

+ Tài khoản trả phí sẽ hiện thị trong " TEAM CỦA TÔI"