Tạo công việc và các chức năng chính trong công việc, 57, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tạo công việc và các chức năng chính trong công việc

Nhóm công việc: phân chia tùy theo mô hình của công ty có thể theo TODOLIST, TASK, CHECKLIST Công việc: việc cần thực hiện chi tiết trong nhóm

 

 

Công việc con: khi công việc có phát sinh và cần giải quyết thêm có thể tạo ra để dể dàng quản lý

 

 

Tạo công việc  bằng cách nhấp vào thêm mới công việc:

 1. Tên công việc cần thực hiện
 2. Mô tả chi tiết cho công việc khi cần thiết
 3. Người thực hiện: người chịu trách nhiệm chính cho công việc hiện tại
 4. Ngày bắt đầu: ngày sẽ làm công việc này
 5. Ngày kết thúc: ngày hoàn thành công việc theo yêu cầu
 6. Người nào theo dõi trong công việc đó
 7. Nếu không muốn ai theo dõi thì bỏ dấu tích ra
 8. Cuối cùng lưu lại

 

Tiếp tục vào phần các tính năng trong công việc

 • Ngày kết thúc: cho ta biết khung thời gian của công việc có thể thay đổi bên tay phải phần thêm mới chọn ngày kết thúc
 • Nhãn màu: có 1 số màu nhất định để ta có thể quy định mức độ quan trọng của công việc khi nhiều công việc diễn ra cùng thời điểm
 • Tập tin đính kèm: up hình ảnh hoặc dữ liệu liên quan đến công việc
 • Người thực hiện: người chịu trách nhiệm cho công việc này
 • Người theo dõi: những người trong kế hoạch của mình
 • Công việc con: tách nhỏ các công việc khi phát sinh
 • Nhắc việc: cài thời gian nhắc nhở cho công việc của mình
 • Di chuyển/copy: Có thể di chuyển công việc hiện tại sang kế hoạch mới hoặc sắp xếp lại công việc
 • Lưu trữ công việc: nếu kế hoạch có nhiều công việc đã xong mà không muốn hiển thị thì ta có thể lưu trữ lại. Khi xem lại vào các công việc đã lưu
 • Xóa công việc: lưu ý xóa thì không thể phục hồi lại
 • Khóa task: Tính năng này dùng để ngăn không cho thành viên khác mời vào theo dõi công việc này. Thường dùng trong những công việc quan trọng như làm hợp đồng, báo giá, kế toán.
 • Vote: Đánh giá công việc hiệu quả, động viên nhân viên
 • Comment: tương tác và bình luận trong công việc giữa các thành viên
 • Hoàn thành: khi công việc hoàn tất thì ta click vào ô để đóng công việc lại, nếu không sẽ báo trể hẹn