Tạo Team, 44, Myxteam






Tạo Team

Khi vừa khởi tạo tài khoản và bắt đầu cho các công việc chi tiết, bạn có thể 1 Team về thông tin chung (có thể đặt tên là "Team chung") và mời toàn bộ thành viên trong công ty vào trong Team đó.

Mục đích:

- Khi có thông báo mới, bạn chỉ cần nhắn 1 tin vào team, toàn bộ nhân viên trong công ty sẽ ngay lập tức nhận được thông báo và có thể trực tiếp tương tác.

- 1 team có thể tương ứng với 1 phòng ban (phòng Nhân sự, phòng Kế toán, phòng Kinh doanh...), bạn có thể lấy danh sách các thành viên từ TEAM CHUNG để nhanh chóng mời những thành viên thuộc từng bộ phận khác nhau vào mà không cần phải nhập lại email của các thành viên.

CÁCH TẠO TEAM

Có 2 cách để bạn tạo Team:

 

Cách 1: 

Bạn vào mục Team trên thanh menu, nhấp vào bánh răng, và chọn "Thêm mới Team".

 

 

Cách 2: 

 

Bạn đặt tên cho TEAM là "Thông tin chung" hoặc "Team chung"..., và nhấn "Lưu". Hệ thống sẽ nhảy qua phần kế tiếp để thêm thành viên vào trong team mình.