Thêm thành viên vào kế hoạch và mời thành viên ra khỏi kế hoạch, 46, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Thêm thành viên vào kế hoạch và mời thành viên ra khỏi kế hoạch

Đây là bước thêm các thành viên vào trong dự án, kế hoạch để triển khai các công việc bên trong.

Lưu ý: Đối với kế hoạch cá nhân thì bạn không nên mời thành viên khác vào kế hoạch. Với những kế hoạch làm việc nhóm thì mời thành viên vào, tạo việc, gán người thực hiện và tương tác.

Có 2 cách để thêm thành viên vào trong kế hoạch: thêm từ email và thêm từ team. 

Bạn vào kế hoạch và nhấp vào biểu tượng bánh răng, chọn mục "Quản lý thành viên".

 

Hoặc bạn có thể nhấp vào bánh răng tại tên kế hoạch; hoặc chọn "Quản lý thành viên" ở trên cùng của kế hoạch. 

 

Tại màn hình Quản lý thành viên:

Lưu ý: Tính năng "Cho phép người dùng này theo dõi những công việc đã tạo trước đó?" 

Nếu bạn bật tính năng này, thành viên mới có thể thấy tất cả công việc trong kế hoạch đã tạo trước đó. Nếu không cần thiết thì bạn không nên bật tính năng này (Hệ thống mặc định bật sẵn).

 

+ Thêm thành viên từ email: Dùng để mời các thành viên chưa có trong team hoặc tài khoản mới. 

Nhập email của thành viên cần mời vào và nhấn ENTER để hệ thống ghi nhận, nếu bạn có nhiều thành viên cần mời một lúc, bạn thêm hết email vào, sau đó nhấn "mời tham gia".

  

 

Sau khi mời hệ thống thông báo mời thành công.

- Nếu bạn có bật "Cấu hình doanh nghiệp", thành viên sẽ được mời hẳn vào kế hoạch mà không cần thành viên đó xác nhận.

 

- Nếu bạn không bật "Cấu hình doanh nghiệp", bên cạnh tên thành viên sẽ có hình TAM GIÁC, tức thành viên phải nhấn xác nhận thì mới vào kế hoạch.

 

Thông báo mời thành viên tham gia vào kế hoạch sẽ được thể hiện ở cái chuông, thành viên nhấn "Tham gia" để vào kế hoạch.

 

Bạn có thể xem thêm để rõ hơn về "Cấu hình doanh nghiệp" tại đây: https://myxteam.com/cau-hinh-doanh-nghiep-73.html#myxteam

 

+ Thêm thành viên  từ TEAM: bạn nhấn vào mục "Thêm từ Team".

 

Bạn chọn thành viên cần mời vào kế hoạch từ danh sách thành viên có sẵn trong team, sau đó nhấn "Mời tham gia".

 

Ngoài ra, nếu bạn là chủ kế hoạch, bạn muốn giới hạn số lượng thành viên trong kế hoạch và thành viên cần phải chọn lọc thì mới được vào kế hoạch, bạn có thể bỏ chế độ "Cho phép thành viên mời thành viên mới" trong phần "Hiệu chỉnh kế hoạch".

 

Sau khi tắt, trong kế hoạch này sẽ chỉ có 1 mình bạn được phép thêm thành viên vào, ngoài ra các thành viên khác sẽ không mời được thành viên mới.  Tại màn hình của thành viên, mục "Thêm từ email/team" sẽ bị làm mờ đi, thành viên không thể nhấp vào để thêm được.

Mời thành viên ra khỏi kế hoạch

Nếu bạn muốn mời thành viên ra khỏi kế hoạch đó, bạn vào "Quản lý thành viên", nhấn dấu "X" tại vị trí thành viên muốn mời, và nhấn "Đồng ý" khi hệ thống hỏi.

 

Sau khi thêm thành viên vào kế hoạch xong tiến hành tạo công việc và giao việc: https://myxteam.com/tao-cong-viec-va-cac-chuc-nang-chinh-trong-cong-viec-57.html#myxteam