Thiết lập giao diện tài khoản, 68, Myxteam


Thiết lập giao diện tài khoản

Để thay đổi giao diện hình nền trên máy tính, thay đổi hiển thị trang mặc định, hoặc thay đổi vị trí thanh menu, bạn có thể vào mục Thiết lập chung để thay đổi cách hiển thị cho tài khoản của bạn.

 

Bạn vào tên của mình trên góc bên phải màn hình, chọn mục "Thiết lập chung".

 

- Trang mặc định: là giao diện ban đầu khi đăng nhập vào tài khoản.

- Hiển thị vị trí menu: bạn có thể thay đổi thanh menu qua bên trái hoặc bên phải màn hình.

- Hình nền mặc định: bạn nhấn vào "Chọn hình" để lựa chọn những hình có sẵn của hệ thống để làm hình nền.

 

Sau khi thay đổi, bạn bấm "Lưu" để áp dụng.