Thiết lập giao diện tài khoản, 68, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Thiết lập giao diện tài khoản

Giao diện tài khoản là trang hay màn hình đầu tiên mà khi đăng nhập vào tài khoản sẽ có. Tùy tính chất công việc mà chọn giao diện phù hợp. Để thay đổi giao diện hình nền trên máy tính, thay đổi hiển thị trang mặc định, hoặc thay đổi vị trí thanh menu, bạn có thể vào mục Thiết lập chung để thay đổi cách hiển thị cho tài khoản của bạn.

 

Bạn vào tên của mình trên góc bên phải màn hình, chọn mục "Thiết lập chung".

  • Trang mặc định: là giao diện ban đầu khi đăng nhập vào tài khoản.
  • View mặc định trong kế hoạch: là trang khi vào kế hoạch sẽ hiển thị.
  • Hiển thị vị trí menu: bạn có thể thay đổi thanh menu qua bên trái hoặc bên phải màn hình.
  • Hình nền mặc định: bạn nhấn vào "Chọn hình" để lựa chọn những hình có sẵn của hệ thống để làm hình nền.

 

 

 

Sau khi thay đổi bấm " Lưu" để cập nhật

 

Trang mặc định

Tổng quan

Việc của tôi

 

Kế hoạch

View mặc định trong kế hoạch

Section view: xem theo từng nhóm công việc (có thể là to-do-list, hoặc kanban...)

Table view: liệt kê các công việc theo dạng bảng Excel.

User view: xem theo người thực hiện, mỗi người thực hiện là 1 nhóm công việc.

Calendar view: xem theo dạng lịch.

Gantt view: xem theo tiến độ của kế hoạch.

Report view: thống kê tỷ lệ hoàn thành công việc trong kế hoạch.

 

 

 

Hiển thị

Hiển thị thanh menu bên trái

 

Hiển thị thanh menu bên phải