Tích hợp CRM Toomarketer vào Myxteam chăm sóc khách hàng Lead, 212, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tích hợp CRM Toomarketer vào Myxteam chăm sóc khách hàng Lead

Khi chạy chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng để cho Sales chăm sóc và đưa vào quy trình trong Myxteam, thay vì trước đây làm thủ công đưa từng data về Myxteam thì nay hệ thống Myxteam hỗ trợ đưa API từ phần mềm chăm sóc khách hàng SMS - Email marketeting vào.

Bước 1: Đăng nhập - Kết nối Myxteam

Đăng nhập vào tài khoản app.toomarketer.com/, nếu chưa có tài khoản thì tạo mới

 

Sau đó vào cấu hình chọn liên kết với Myxteam

 

Sau đó bấm tạo mới và đăng nhập tài khoản Myxteam vào hệ thống

 

 

Bước 2: Tạo danh sách liên hệ và kịch bản cần có khi chạy hệ thống 

 

Team: Chọn phòng ban mình cần trỏ tới
Kế hoạch: Chọn kế hoạch cần chuyển tới
Nhóm việc: Chọn nhóm việc phù hợp với quy trình 
Người thực hiện: Ai là người thực hiện công việc này khi có nhiều thành viên
Tất cả thành viên được theo dõi: Nếu tích chọn thì tất cả thành viên đều theo dõi các công việc này
Sau đó lưu lại
 
Khi khách hàng đăng ký vào Form/ popup / Mã nhúng gắn trên web hoặc chạy quảng cáo thì hệ thống tự động đẩy về Myxteam, đồng thời chiến dịch autoresponder chăm sóc khách hàng chạy theo đúng kịch bản
 
 
 
 
 

 Bên cạnh đó kịch bản chăm sóc khách hàng chạy để hỗ trợ cho các bạn sales