Tìm kiếm nhanh nội dung, 92, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tìm kiếm nhanh nội dung

Hiện nay khi lưu trữ nội dung nhiều thì thông tin rất lớn và không nhớ lưu trữ chổ nào, trong Team hay kế hoạch nào. Việc tìm kiếm rất tốn thời gian nếu không nhớ rõ chi tiết.

 

Hệ thống hỗ trợ phần tìm kiếm nhanh thông tin chỉ khi bạn nhớ nội dung chi tiết, như số điện thoại hay tên miêu tả.

Bạn nhập từ khoá vào ô Tìm kiếm trên cùng màn hình, sau đó nhấn Enter để hệ thống cho ra các kết quả tương ứng.

Tại đây, bạn có thể biết được từ khoá đó xuất hiện trong kế hoạch nào, nhóm việc nào, và công việc nào. Bạn chỉ cần nhấp vào tên công việc để đi đến công việc đó, hoặc nhấn vào tên kế hoạch để đi đến kế hoạch.