Tính năng nâng cấp trong tháng 11, 509, Myxteam


Tính năng nâng cấp trong tháng 11

Các tính năng nâng cấp trong tháng 11


+ [Web / App] :Thêm tính năng cho dashboard của thành viên

Cập nhật và tối ưu màn hình việc của tôi theo chế độ calender, có thể tạo việc trực tiếp từ đây giúp cho quản lý việc dễ dàng
Thêm header thống kê: hệ thống giúp ta có cái nhìn tổng quan các công việc cần làm, quá hạn trong khoản thời gian cài đặt bộ lọc để kiểm tra.
Màn hình việc của tôi được cập nhật lại có thể tạo việc trực tiếp trên calender thích hợp cho việc xem khung thời gian trống để bố trí thêm công việc
Vào https://app.myxteam.com/MyTask
Chọn calender và bấm vào "+" ở ngày cần thêm
Sau đó điền tên công việc và trỏ về Team/ Kế hoạch / nhóm công việc cần thiết

+ Thêm header thống kê
Hệ thống giúp ta có cái nhìn tổng quan các công việc cần làm, quá hạn trong khoản thời gian cài đặt bộ lọc để kiểm tra.

+ Bỏ timeline trong việc của tôi. Hiện tại đã có ở màn hình tổng quan nên ẩn phần timeline cho đỡ rối trong việc xem sét các công việc cần làm

 

+ [Web App] Import các board trên trello vào thành kế hoạch trong myxteam

Hiện nay có thể đem toàn bộ kế hoạch cũng như công việc bên trello về myxteam với import JSON. Giúp cho khách hàng có thể nhanh chóng chuyển công việc từ trello qua myxteam
- Vào kế hoạch của trello phần menu / More / print and export / export as JSON

Sau đó lưu file về máy, đối với file mở online thì ta nhấp chuột phải và lưu về một lần nữa.


Vào myxteam bấm + trên góc chọn import từ trello sau đó đưa file JSON lên

- Sau đó đặt tên kế hoạch cần thiết và lưu

- Đợi hệ thống load dữ liệu rồi tiếp đến mời thành viên vào tương tác trong công việc

+ [App android] Hiển thị màu task: đang làm(xanh), quá hạn(đỏ), bình thường(đen)

Cập nhật nhãn màu trong thời gian giúp ta có thể nhìn trên tổng quan để biết việc nào đang làm, chưa làm hay quá hạn.

+ [IOS App] fix lỗi : Fix các lỗi trong quá trình sử dụng

- Xem link youtube trong mô tả công việc
chèn được link youtube được với nhiều định dạng và vẫn hiển thị được youtube trên mô tả của task myxteam.
- Hiểu chỉnh mô tả công việc nhưng không ghi nhận
- Sắp xếp thứ tự kế hoạch như trên web