Tính năng nâng cấp trong tháng 8, 432, Myxteam


Tính năng nâng cấp trong tháng 8

Các ưu điểm nâng cấp trong đợt này đồng bộ các tính năng ở team và kế hoạch như trên web xuống app.
+ [Web App] Thêm mới chức năng Dashboard cho Kế Hoạch:
Dashboard dùng để review hay đánh giá dự án thông qua biểu đồ thống kê tiến độ, năng suất hay hiệu quả công việc. Thống kê các trạng thái công việc hoàn thành, trể hẹn, hay chưa lên lịch cho toàn bộ kế hoạch hay cho từng nhân viên. Mục đích giúp ta có cái nhìn tổng quan cho dự án, khi cần đánh giá theo thành viên chỉ cần xem các bộ lọc phù hợp.
 
[ Web app] Cấu hình mặc định kiểu hiển thị khi mở một kế hoạch
 
+ [IOS App] Nâng cấp hiệu chỉnh kế hoạch đầy đủ các thông tin như web app:
Cập nhật các tính năng như quản lý thành viên, copy kế hoạch, đóng kế hoạch... Giúp cho việc quản lý công việc từ xa trên mobile app dễ dàng hơn mà không cần can thiệp trên web.
 
+ [ Mobile App] Thay đổi quy định người theo dõi công việc vẫn tạo được việc phụ ( Subtask, checklist ):
Tính năng hỗ trợ cho công việc chính khi các thành viên theo dõi công việc có thể tạo thêm các công việc con, checklist để hỗ trợ hoàn thành công việc chính. Trước đây chỉ có người tạo việc mới có thể tạo các việc con, không được linh động.
 
+ [IOS App] Thêm mới chức năng cấu hình myXbot:
Cấu hình Xbot giúp cho việc cài đặt thông báo cho người sử dụng biết các công việc trể hẹn, hay các công việc cần làm trong tuần một cách nhanh nhất qua chat. Để tương tác nhanh nhất công việc đã giao cho nhân viên mà giám sát tiến độ thực hiện. Nay có thể cấu hình trực tiếp trên điện thoại.
 
+ [ IOS App] Thêm mới chức năng quản lý  thành viên team:
Giờ đây chủ tài khoản có thể quản lý linh động thành viên trong team của mình trên mobile app. Có thể phân quyền kiểm soát hay triển khai phòng ban cho thành viên tương ứng. Bên cạnh đó việc mời thành viên khỏi team cũng diễn ra nhanh chóng, không cần phải lên web. Có thể làm việc từ xa.
 

[ Web app] Cấu hình mặc định kiểu hiển thị khi mở một kế hoạch

Vào tên mình chọn thiết lập chung sau đó chọn loại cấu hình mặc định trong kế hoạch theo mong muốn và lưu lại.

 

Section view: xem theo từng nhóm công việc (có thể là to-do-list, hoặc kanban...)

Table view: liệt kê các công việc theo dạng bảng Excel.

User view: xem theo người thực hiện, mỗi người thực hiện là 1 nhóm công việc.

Calendar view: xem theo dạng lịch.

Gantt view: xem theo tiến độ của kế hoạch.

Report view: thống kê tỷ lệ hoàn thành công việc trong kế hoạch.

 

 

 

[ Web app] Thêm mới chức năng Dashboard cho Kế Hoạch

Với màn hình Dashboard, bạn có thể xem được tiến độ của từng công việc và cả tiến độ làm việc của từng nhân viên trong kế hoạch đó.
Bạn vào 1 dự án, bên góc phải phía trên màn hình, bạn chọn mục Dashboard.

Dashboard sẽ hiển thị và đưa ra tiến độ theo số lượng thời gian mà bạn chọn (7 ngày trước, 30 ngày trước, 60 ngày trước...)

Tại mục "Tiến trình hoàn thành công việc", các trạng thái công việc được thống kê theo dạng biểu đồ và phân loại theo màu sắc, bạn có thể xem được tổng có bao nhiêu công việc và bao nhiêu việc đã hoàn thành tại thời điểm đó.

Biểu đồ hình tròn thể hiện các công việc được "Hoàn thành theo người dùng", tức bạn sẽ xem được số lượng công việc hoàn thành theo từng thành viên trong kế hoạch. Mỗi thành viên sẽ được chia phần trăm trên tổng số công việc đã hoàn thành, và cũng sẽ được phân loại theo màu sắc.

Bạn có thể quản lý cụ thể cho từng công việc theo trạng thái tại mục cuối cùng này, bao gồm các loại:
- Công việc cần làm
- Công việc trong tuần
- Công việc quá hạn
- Công việc đã hoàn thành
- Công việc chưa gán

Các trạng thái công việc cũng sẽ được chia phần trăm trên tổng tất cả các công việc trong kế hoạch, giúp bạn dễ dàng nắm được tiến độ của cả dự án. Cột bên phải sẽ liệt kê cụ thể các công việc mà bạn chọn theo từng Trạng thái, để bạn có thể xem tình trạng của công việc như thế nào.

[IOS App] Nâng cấp hiệu chỉnh kế hoạch đầy đủ các thông tin như web app

Quản lý thành viên
- Hiệu chỉnh kế hoạch
- Copy kế hoạch
- Đóng kế hoạch
- Đổi chủ kế hoạch
- Sao chép dường dẫn kế hoạch
Vào kế hoạch và bấm + trên cùng để xem các tính năng.

 


+ Quản lý thành viên:
Bấm + và chọn quản lý thành viên, bạn có thể thêm thành viên bằng cách điền email người cần thêm vào và lưu hoặc có thể xóa bỏ thành viên.


 

 

Mời thành viên vào trong kế hoạchXóa thành viên


+Hiệu chỉnh kế hoạch:
Chức năng này có đầy đủ như trên web
- Cập nhật tên kế hoạch
- Mô tả kế hoạch
- Ngày bắt đầu và kết thúc dự án
- Team: thay đổi team nếu cần
- Cho phép chat: tính năng này hỗ trợ mọi người trong 1 kế hoạch có thể tương tác với nhau bằng chat mà không cần tạo nhóm , chỉ các thành viên tham gia trong kế hoạch này mới được tham gia vào nhóm chat của kế hoạch khi tính năng được kích hoạt
- Cho phép thành viên mời thành viên mới
- Kiểu kế hoạch: Private/ Public, sự khác nhau giữa hai chế độ này là đối với Public thì bạn có quyền xem mà không cần tham gia vào kế hoạch đó , còn đối với Private thì bạn phải được mời tham gia thì mới theo dõi được kế hoạch , tuy nhiên điểm chung là bạn vẫn tương tác được trên công việc như comment hay tạo công việc con dù ở chế độ nào .

+ Copy kế hoạch:
Tính năng này giúp sao chép nguyên kế hoạch/ dự án sang team mới hoặc team hiện tại.
+ Đóng kế hoạch:
Tính năng dùng để lưu trữ lại kế hoạch, kế hoạch chỉ đóng và không hiển thị trên giao diện. Khi cần thì vào lưu trữ phục hồi trên web.
+ Đổi chủ kế hoạch:
Tính năng để phân quyền quản trị kế hoạch cho người khác quản lý.+Sao chép đường dẫn kế hoạch:
Dùng để share kế hoạch trong chat cho các thành viên liên quan hoặc comment trong một công việc khác để ghi chú kế hoạch này.

 

[ Mobile App] Thay đổi quy định người theo dõi công việc vẫn tạo được việc phụ ( Subtask, checklist )

Hiện tại các thành viên theo dõi trong công việc chỉ có thể đính kèm tập tin hay tương tác trong bình luận mà chưa có thể hỗ trợ được cho công việc triển khai. Nay nâng cấp thêm chức năng thành viên có thể tạo được công việc con trên app, có thể giao việc cho mình và các thành viên trong công việc.
Vào team/ kế hoạch/ công việc cần thêm công việc con. Bấm + trên góc chọn tạo công việc con

Tiếp đến thêm mô tả, người thực hiện và ngày sau đó lưu lại

Bên cạnh đó còn có thêm tính năng nhắc việc cho chính công việc của mình

Vào chọn nhắc việc và cài thời gian cần. Lưu ý nhắc việc này chỉ nhắc cho chính mình.

[IOS App] Thêm mới chức năng cấu hình myXbot

Trước đây, MyXbot chỉ có thể cài đặt trên Web App, thì nay bạn đã có thể cài đặt trên IOS, giúp bạn thuận tiện hơn khi bạn cần thay đổi nhanh cài đặt của MyXbot mà hiện tại không làm việc trên máy tính.

Bạn vào phần Việc của tôi bên góc trái màn hình, sau đó chọn hình người bên trái góc trên.

Bạn vào mục "Cấu hình MyXbot".

Sau đó bạn cài đặt thời gian để MyXbot thông báo công việc cho bạn tại mục Chat.
- Lập lại: nên chọn hàng ngày để bot nhắc nhở các công việc
- Thời gian nhắc nhở: thường chọn 8-9h sáng để post list các công việc cho mình cần thực hiện hay quá hạn cần giải quyết xong.
- Nhăc việc: nên chọn hết các tính năng để có hiệu quả công việc tốt nhất

MyXbot sẽ bắt đầu gửi tin nhắn thông báo cho bạn bắt đầu vào ngày hôm sau sau khi bạn đã Cài đặt.

[ IOS App] Thêm mới chức năng quản lý  thành viên team

IOS cập nhật các tính năng như trên web, phù hợp quản lý công việc hay tạo các dự án trên điện thoại, điều khiển từ xa
+ Tạo kế hoạch:
Dùng để tạo kế hoạch mới cần có trong dự án


+ Hiệu chỉnh:
Dùng để thay đổi lại tên của Team hay mô tả.


+ Quản lý thành viên:
Tính năng này giúp cho việc mời thành viên mới dễ dàng cũng như xóa thành viên ra khỏi team. Phân quyền cho thành viên lên admin.
Phân quyền hay xóa thành viên chỉ cần chọn vào biểu tượng như hình dưới và tiếp tục.Để mời thành viên vào, bấm dấu + trên góc và điền email tài khoản cần mời sau đó ok.

+ Đóng TEAM này:
Đóng team là lưu trữ lại toàn bộ kế hoạch trong team khỏi xuất hiện trên giao diện tài khoản. Khi cần thì lên web cấu hình và phục hồi lại.