Tính năng nâng cấp trong tháng 9, 476, Myxteam


Tính năng nâng cấp trong tháng 9

Các tính năng cập nhật và nâng cấp tháng 9


1. [Mobil App] khi xem link kế hoạch public trên nền web trên mobile sẽ hiển thị deeplink mở xem trực tiếp trên app:


Trên mobile khi xem một kế hoạch hay link trên web từ myxteam dạng pulic thì chỉ xem ở dạng view. Hiện tại update nếu mở kế hoạch thì thêm phần gợi ý có thể xem full trên app. Sau đó chỉ cần nhấp lên app thì có thể mở lên và xem bình thường. Bao gồm cả tương tác, bình luận....

VD khi nhấp link này từ mobile trên web: https://app.myxteam.com/Project/?id=122000

Xem trên IOS


 

Xem trên android

 


2. [Web app] Thêm tính năng thêm thành viên khi di chuyển hay copy nhóm công việc sang kế hoạch mới:


Cập nhật thêm khi di chuyển hay copy công việc sang kế hoạch mới se mời thành viên sang cùng và giữ nguyên người thực hiện trong trường hợp bên kế hoạch mới chưa có thành viên này.

Khi copy hay di chuyển nhóm công việc hiện có tính năng cho phép mời thành viên từ kế hoạch này sang kế hoạch khác.
Nếu chọn tính năng này thì khi qua kế hoạch mới sẽ vẫn gữi nguyên người thực hiện.
Nếu không chọn tính năng này thì qua kế hoạch mới sẽ để trống toàn bộ người thực hiện, và người theo dõi chỉ là các thành viên có trong kế hoạch mới. Thông báo người tạo là chính mình.3. [Web app] Khóa task cho kế hoạch public, ẩn những task công việc không show ra ngoài:

 

Tính năng khóa task dùng để quản lý việc không cho mời thành viên tham gia vào công việc như trước đây để bảo mật vài công việc đặt thù liên quan tài chính, hợp đồng...
Hiện nay với kế hoạch khi chia sẽ ra ngoài từ myxteam, thì khóa task có thêm tác dụng là ẩn luôn task này trên kế hoạch, mặc dù kế hoạch publish là thấy được hết.
Ứng dụng:
- Chia sẽ kế hoạch cho khách hàng nhưng ẩn vài task quan trọng không cho khách xem.
- Cẩn các bài, task đang viết chưa xong khi chia sẽ kế hoạch ra bên ngoài.


Sau khi bật khóa task thì các thành viên được chia sẽ sẽ không thấy công việc này trên kế hoạch.


4. App myXteam trên Zapier với tính năng tạo task, tạo kế hoạch, section. Bất cứ ứng dụng nào có trên zapier đều tự động kết nối tạo công việc cho một kế hoạch trên myxteam ( googlesheet, facebook, crm, email marketing...):

Với tính năng mở rộng các API liên kết giữa myxteam với bên thứ 3 hay giữa bên thứ 3 vào Myxteam. Hiện nay có thể liên kết trực tiếp dữ liệu từ zapier.
Với tính năng tạo task để giao việc trên myxteam tự động, tấc cả các ứng dụng có trên zapier đều tự động kêt nối tạo công việc trong myxteam ( googlesheet, facebook, crm, email marketing...)
Hiện tại đang ở chế độ private nên có thể tạo tại link: https://zapier.com/platform/public-invite/6695/fdf80181d854ac27364e781802d715c5/

Video hướng dẫn liên kết từ google sheet vào myxteam, các nền tảng khác tương tự.5. [Android App] bổ sung các tính năng như web app:


Cập nhật các tính năng bên dưới:

Quản lý thành viên trên TEAM

android cập nhật thêm tính năng có thể quản lý thành viên TEAM trên mobile, có thể phân quyền, mời khỏi team
Bấm + ở màn hình Team chọn quản lý thành viên, sau đó có thể phân quyền admin/ thành viên hay mời khỏi team
Có thể phân quyền amin, thành viên hay mời khỏi team trên android.
Hiển thị file đính kèm to, scroll ngang theo ios.

Hình ảnh đính kèm trong task công việc sẽ được hiển thị rõ trên task khi vào màn hình kế hoạch. Khi nhấp vào sẽ hiển thị list hình ảnh và kéo qua để xem.Cập nhật cấu hình notify " Nhắc việc vào @ inbox".

Cập nhật thêm cấu hình khi ai nhắc bạn trong công việc sẽ hiển thị chổ @ trên phần thông báo.

Hiển thị cover , cấu hình cover cho task.

Hiển thị ảnh nền Project .

Hiển thị hình nền của kế hoạch như trên web đồng bộ xuống.

Cài nhắc việc task con.

Sau khi tạo công việc con thì có thêm tính năng nhắc việc cho công việc con, cài đặt y như cho việc chính.

6. [ Android App] Fix lỗi :

 

 

Cập nhật lại nút + che mất kế hoạch cuối cùng ( kéo xuống cuối ẩn nút +, scroll lên hiện lại) [màn hình kế hoạch và màn hình danh sách liên lạc]

Khi kéo xuống cuối màn hình thì nút + che mất danh bạ hay tên kế hoạch cuối cùng, khó để chat hay nhấp vào chat kế hoạch == > Cập nhật lại khi kéo xuống thì + sẽ ẩn đi để dể thao tác.


Chỉnh lại layout che mất chổ login G+, Facebook.

Lúc tạo tài khoản phần đăng ký mới hay login mất chổ login == > Cập nhật lại để thấy trên một màn hình

Fix cập nhật tên tài khoản không thay đổi.

Phần đổi thông tin tên trên app, sau khi đổi xong vẫn không cập nhật ngay == > có thể cập nhật ngay lúc thay đổi thông tin xong


Tạo công việc con nếu việc chính kết thúc thì mở ngày ra

Khi việc đã hoàn thành nhưng có phát sinh, nếu tạo thêm ở công việc này thì công việc chính sẽ mở ra chưa hoàn thành. Ta tiến hành làm tiếp các việc con và hoàn thành task công việc.