Tính năng


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tính năng "@" - nhắc đến các thành viên trong chat và trong công việc.

Nhắc chính xác đến thành viên để giải quyết công việc. Thường được dùng khi công ty ra một văn bản, kế hoạch nghỉ phép, đi du lịch mà cần thông báo nhanh đến các thành viên.

- Hướng dẫn cách sử dụng nút "@" trên Web App:

 

 

- Hướng dẫn cách sử dụng "@" trên Android:

 

 

- Hướng dẫn cách sử dụng "@" trên IOS:

 

 

Khi tạo một công việc, thường hệ thống chỉ thông báo cho các thành viên thông tin là có một công việc được tạo ra và hiển thị ở cái chuông trên góc phải của hệ thống.

Bên cạnh đó, khi cần nhắc đến các thành viên trong công việc để biết các vấn đề trong công việc để tương tác như mention (như nhắc đến bạn trong facebook và zalo), Myxteam có 2 cách để bạn nhắc đến thành viên khác.

  1. @ kèm tên của 1 thành viên - nhắc riêng đến thành viên đó.
  2. @All - nhắc đến toàn bộ thành viên theo dõi công việc đó.

Vào công việc, phần bình luận đánh “@” kèm tên thành viên hoặc “@all”  sau đó enter để ghi nhận, tiếp đó ghi nội dung cần thiết vào. 

 

 

Thành viên khi được @ sẽ hiện thông báo tại mục “@”, và các thành viên sẽ dễ dàng thấy và tương tác.