Tính năng Pomodoro, 506, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tính năng Pomodoro

Hầu hết mọi người đều làm việc kém hiệu quả vì sự mất tập trung. Pomodoro là 1 phương pháp quản trị thời gian để nâng cao tối đa sự tập trung trong công việc.

 

Tính năng này như một đồng hồ báo cho chúng ta quỹ thời gian cần tập trung làm những việc quan trọng, bạn có thể cài đặt thời phù hợp với nhu cầu, và cài đặt được âm lượng báo trên máy tính, khi hết giờ hệ thống sẽ tự báo với bạn.

Lợi ích chính của tính năng này là giúp cho bạn có 1 quỹ thời gian tập trung nhất định trong 1 ngày làm việc để nâng cao hiệu suất trong công việc hơn.


Các nguyên tắc của phương pháp Pomodoro:


Trong 1 Pomodoro, nếu bạn buộc phải gián đoạn thì Pomodori sẽ được tính lại từ đầu. Không có 1/2 hay 2/3 Pomodoro.
- Chỉ tập trung làm 1 việc duy nhất với 100% thời gian.
- Nếu công việc xong trước khi Pomodoro kết thúc, bạn cần dùng thời gian còn lại để kiểm tra và tối ưu hóa công việc cho đến hết Pomodoro đó.

 

Hướng dẫn cách dùng tính năng Pomodoro:

Bạn nhấn vào hình quả cà chua ở giữa bên trên màn hình.

 

 

- Chữ "i": bạn có thể xem thêm thông tin về Pomodoro tại đây.

- "Bắt đầu": nhấn để bắt đầu tính thời gian cho việc tập trung, đồng hồ sẽ đếm ngược.

- "Dừng": tạm dừng thời gian đếm ngược.

- "Đặt lại": đặt lại thời gian trở về từ đầu.

- Nút bánh răng: cài đặt các thông số khác như: Âm thanh thông báo, Âm lượng thông báo, Hiển thị thông báo trên màn hình.

 

Sau khi cài đặt các thông số cần thiết, bạn nhấn nút "bắt đầu", hệ thống sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian tập trung làm việc của mình lại. Khi đến hết thời gian sẽ hiển thị thông báo.

Hết 1 lượt tập trung, bạn có thể tiếp tục lại tiến trình hoặc nghỉ ngơi.