Tổng quan Workchat, 787, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Tổng quan Workchat

Ở version mới này, Myxteam đã tách ra thành một ứng dụng Chat riêng để phát triển trong tương lai, nhưng vẫn kết nối chặt chẽ với ứng dụng công việc Myxteam.

Workchat chia làm 3 phần chính:

 

1. Thanh công cụ:

- Thanh công cụ (chạy dọc bên trái màn hình): mục đích Myxteam thay đổi vị trí thanh công cụ nằm bên trái màn hình là giúp mở rộng màn hình chat hơn, cải thiện về mặt giao diện trong một room chat.

- Thanh công cụ phân rõ tính chất của room chat: Các room chat gần đây, Nhóm, Kênh. Giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm room chat.

 

- Khi bạn cần hỗ trợ, tư vấn về Myxteam, bạn có thể chat vào nút Hỗ trợ để đội ngũ chăm sóc khách hàng của Myxteam kịp thời hỗ trợ bạn.

 

- Bạn có thể cài đặt thêm về Thông báo, về màu giao diện,... tại mục Cấu hình.

 

2. Danh sách các room chat:

- Các tin nhắn đã chat gần đây:

 

- Các nhóm chat đã tham gia:

 

- Các kênh đã tham gia:

 

3. Room chat:

Bao gồm các nội dung mà bạn đã trao đổi với các thành viên khác. Trong từng room chat còn có các tính năng khác hỗ trợ bạn trong việc trao đổi thông tin.