Trách nhiệm của người quản lý dự án, 456, Myxteam
Blog myXteam

Trách nhiệm của người quản lý dự án

 

 

Hiện nay ngành công nghiệp CNTT đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng với mục tiêu cải thiện chất lượng và hiệu suất của tất cả các dịch vụ. Mức độ phát triển cao của việc duy trì và thành công của các dự án thường là một chứng nhận của một chuyên gia như quản lý dự án.

Vậy Trách nhiệm và nhiệm vụ của người quản lý dự án là gì

Người quản lý dự án (Project Manager - PM) là người được chỉ định bởi các tổ chức, công ty để lãnh đạo một đội (team) ,người phải chịu trách nhiệm về việc hoành thành các mục tiêu của dự án. Vai trò của người quản trị dự án khác với vai trò của người quản trị chức năng hay người người quản lý hoạt động.

Thông thường người quản trị chức năng (functional manager) chỉ tập trung vào việc cung cấp và giám sát một chức năng của doanh nghiệp, trong khi đó người quản trị hoạt động (operation manager) là người có trách nhiệm phải đảm bảo rằng quá trình kinh doanh có hiệu quả.

Nhìn chung, các nhà quản lí dự án có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu về: yêu cầu công việc, yêu cầu nhóm, yêu cầu cá nhân. Vì quản lý dự án là một chiến lược kỉ luật quan trọng, người quản lý dự án là người liên kết các chiến lược dự án và nhóm dự án. 
Các dự án rất cần thiết cho sự tăng trưởng và sự sống còn của các tổ chức. Các dự án tạo ra giá trị dưới hình thức các quy trình nghiệp vụ được cải thiện, không thể thiếu được trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới và làm cho các công ty dễ dàng đáp ứng với những thay đổi về môi trường, cạnh tranh và thị trường. 

Ngày nay việc quản lý dự án ngày càng trở nên quan trọng mang tính chiến lược. Tuy nhiên việc hiểu và áp dụng những kiến thức, công cụ và kĩ thuật đó là rất tốt và cần thiết nhưng chưa đủ để quản lý một dự án có hiệu quả. Ngoài các kỹ năng chuyên môn về khu vực và nhu cầu quản lý chung cần thiết cho dự án, quản lý dự án hiệu quả đòi hỏi người quản lý dự án phải có các năng lực sau:

Tri thức (Knowledge): Đề cập tới những hiểu biết, kinh nghiệm của người quản lí dự án về việc quản trị dự án.

Hiệu quả(Perfomance): Là những gì mà người quản lý dự án có thể làm được để hoành thành mục tiêu của dự án dựa trên những kiến thức của họ.

Yếu tố cá nhân(Personal): Đề cập tới việc người quản lí dự án hành động như thế nào khi thực thi các hoạt động của dự án. Các yếu tố như thái độ làm việc, phẩm chất vốn có, khả năng lãnh đạo... những yếu tố mà có khả năng dẫn dắt đội dự án 

Quản lý dự án mang lại cho công ty giá tri gì  

Vai trò của người quản lý dự án mang lại cho công ty những lợi ích hữu hình như sau:

Người quản lý dự án là một chuyên gia mà công ty hoàn toàn có thể dựa vào: toàn bộ quy trình làm việc của dự án được quản lý  dưới sự giám sát và kiểm soát cẩn thận của giám đóc dự án và công ty không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì liên quan đến dự án

Là nhân viên có thể mang lại cho công ty doanh thu tài chính : nhờ công việc tuyệt vời của quản lý dự án và kỹ năng giao tiếp cao của họ, một khách hàng bình thường với một dự án duy nhất có thể trở thành khách hàng lâu dài thân thiện và được tiếp tục hợp tác thành công hơn nữa công việc

Là một loại nhà ngoại giao tuyệt vời trong công ty'  anh ấy luôn có khả năng giải quyết mâu thuẫn hoặc bất kỳ vấn đề có thể nghi vấn nào trong giai đoạn phát triển dự án. Người quản lý dự án co thể mang đến một bầu không khí thoải mái trong đội ngũ làm việc và trong toàn công ty giúp mọi người làm việc với năng suất cao và hiệu quả .

Ứng dụng MyXteam quản lý công việc, quản lý dự án tại công ty 

_Với công cụ quản lý công việc MyXteam công việc của doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng,  công nghệ dữ liệu đám mây, dữ liệu của kế hoạch nào ra kế hoạch đó dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu thông tin chung, giúp cho công ty thống nhất tài liệu và thông tin chia sẻ, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam

_Công cụ chat với MyXteam sẽ giúp nhà quản lý dự án tai công ty dễ dàng trao đổi công việc, làm việc nhóm đôn đốc, tương tác với nhân sự tạo dựng mối quan hệ làm việc nhóm ,công việc dễ dàng hơn

_Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự  sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc

_Khi áp dụng công nghệ điều hành quản lý dự án myXteam thì giao diện trực quan mọi việc rõ ràng trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng thống nhất sẽ tránh việc tắc nghẽn, các phòng ban tránh đỗ lỗi cho nhau, mỗi cá nhân sẽ nắm được thông tin, công việc cụ thể, và chịu trách nhiệm công việc của mình.

_Công nghệ hỗ trợ làm việc nhóm myXteam sẽ đo lường mức độ hoàn thành công việc của công ty, ai làm nhiều việc ai làm ít việc, việc nào đã xong, việc nào chưa xong, việc đã xong nhưng trong tình trạng trễ hẹn bao nhiêu ngày.

_Quan trọng hơn hết với MyXteam bạn đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý  

 

Lập kế hoạch kinh doanh cùng MyXteam

Kế hoạch đào tạo nhân viên

Quản lý đội nhóm thiết kế, công trình cùng MyXteam

Quản lý giấy tờ công ty cùng MyXteam

Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả cùng MyXteam  

Lập kế hoạch và quản lý tổ chức sự kiện cùng MyXteam

Xây dựng Sale Kit bán hàng hiệu quả cùng MyXteam

Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng cùng MyXteam  

Quản lý báo cáo, tài chính cùng MyXteam

Chuyên mục : Quản lý dự án