Trao đổi tương tác với công việc ( COMMENT ), 461, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Trao đổi tương tác với công việc ( COMMENT )

TRAO ĐỔI THÔNG TIN CÔNG VIỆC.

Trong doanh nghiệp việc trao đổi thông tin " comment" tương tác rất quan trọng,

- Trao đổi giữa thành viên với thành viên để hoàn thành công việc có liên quan,
- Trao đổi thông tin giữa lãnh đạo và thực thi.
- Trao đổi thông tin giữa nhóm với nhóm phụ trách.

Khi chúng ta KHƠI THÔNG được thông tin xuyên suốt không còn tình trạng tắc nghẽn hoặc " Tam sao thất bản" mới giảm thiệt hại và tăng năng xuất cũng như tăng lợi nhuận.