Trình chiếu màn hình với Reflector 2, 185, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Trình chiếu màn hình với Reflector 2

Trình chiếu màn hình hỗ trợ trong việc kết nối điện thoại với máy tính nhằm hỗ trợ hướng dẫn cho nhân viên khi dùng máy chiếu

 

Reflector hiện tại chỉ dùng được cho Iphone có thể dùng trên Win hay Mac

Vào http://www.airsquirrels.com/reflector/

 

Chọn mua hoặc try dùng thử sau đó lựa chọn hệ điều hành trên máy và tải về

 

 

Cài đặt và chạy cài đặt

Tiếp đến vào điện thoại bật lên như hình