Viện quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành công cùng MyXteam, 396, Myxteam
Blog myXteam

Viện quy hoạch xây dựng Cần Thơ thành công cùng MyXteam

 

Giới thiệu Viện quy hoạch xây dựng Cần Thơ

Viện Quy hoạch xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thực hiện các chức năng:

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Thực hiện các hợp đồng kinh tế cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc ngành xây dựng.

Hợp tác quốc tế về lĩnh vực xây dựng đô thị, kiến trúc, khoa học công nghệ xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, đô thị.

Website: https://www.vienquyhoach.cantho.gov.vn/ 

Sử dụng MyXteam quản lý công việc, quản lý dự án, quản lý nhân sự tại Viện quy hoạch Cần Thơ 

_Với công cụ quản lý công việc MyXteam công việc, dự án thiết kế  của Viện Quy hoạch Cần Thơ  sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên một nền tảng, được sắp xếp gọn gàng,  công nghệ dữ liệu đám mây, dữ liệu của kế hoạch nào ra kế hoạch đó dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu thông tin chung, giúp cho công ty thống nhất tài liệu và thông tin chia sẻ, mọi việc cần là có ngay trong ứng dụng quản lý công việc myXteam

_Với myXteam, quản lý dự án, quản lý nhân sự  sẽ dễ dàng hơn, MyXteam sẽ giúp bạn giao việc cụ thể cho nhân viên với ngày bắt đầu và ngày kết thúc cụ thể, nhân viên sẽ không thể nào quên hoặc cố ý quên việc.Với MyXteam hiệu quả công việc là thước đo giúp nhà quản lý đánh giá nhân sự, và quản lý nhân sự dựa trên hiệu quả công việc, công trình dự án thiết kế 

_Công nghệ điều hành quản lý công việc, làm việc nhóm từ xa MyXteam bạn có thể điều khiển Viện quy hoạch từ xa, giao việc tương tác với nhân viên với công việc mọi lúc mọi nơi, thông qua việc báo cáo tự động Notification. Bạn sẽ biết được tất cả diễn biến công việc, nhân viên dù bạn đang ở ngoài trong thời gian thực.

_Quan trọng hơn hết với MyXteam Viện quy hoạch Cần Thơ đã tạo ra mội môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái, làm việc trong hạnh phúc vì không còn Email - Họp- Quên việc, dễ dàng cân bằng công việc và cuộc sống .

Chúc quý công ty ứng dụng MyXteam hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho hoạt động quản lý  

 

Quản lý đội nhóm thiết kế, công trình cùng MyXteam

Quản lý giấy tờ công ty cùng MyXteam

Lập kế hoạch và quản lý marketing hiệu quả cùng MyXteam  

Lập kế hoạch và quản lý tổ chức sự kiện cùng MyXteam

Xây dựng Sale Kit bán hàng hiệu quả cùng MyXteam

Lập kế hoạch theo dõi và chăm sóc khách hàng cùng MyXteam  

Quản lý báo cáo, tài chính cùng MyXteam

 

Chuyên mục : Khách hàng