Workchat - Tạo kênh chat, 793, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Workchat - Tạo kênh chat

Kênh (Channel) là nơi dùng để đăng tải thông tin, chỉ có Admin mới có thể đăng ảnh, tin nhắn, video, link web,... và các thành viên tham gia kênh chỉ có thể xem chứ không ai được phép tham gia nhắn tin, bình luận trong kênh. Kênh thường được dùng để làm thông báo, tránh trường hợp các thành viên nhắn tin làm trôi thông báo.

 

Bạn có thể gán quyền admin cho nhiều người để cùng đăng bài viết, thông báo trong kênh.

Để tạo kênh, bạn nhấp biểu tượng cây viết bên trái màn hình, chọn mục "Tạo kênh chat".

 

Bạn đặt tên cho Kênh, thêm các mô tả (không bắt buộc) về Kênh để thành viên tham gia có thể hiểu được mục đích kênh được tạo ra.

 

Tuỳ thuộc vào mục đích bạn tạo kênh để chọn Public hoặc Private.

Trong đó:

- Public Channel: Khi bạn chọn "Public Channel", bạn nhập từ khoá vào mục Link để tự tạo link dẫn đến kênh này. Sau khi tạo kênh, bạn chỉ cần gửi cho các thành viên khác link kênh, thành viên sẽ tự nhấp vào link và tham gia kênh.

 

Link mời vào kênh sẽ được hiển thị ở mục "i" sau khi kênh được tạo. Bạn chỉ cần copy dòng link này và gửi cho các thành viên, thành viên nào nhấp vào link sẽ hiển thị lời mời tham gia kênh.

 

*Đối với thành viên có link tham gia kênh:  Bạn dán link kênh vào trình duyệt, hệ thống sẽ hiển thị như hình dưới đây, bạn chỉ cần nhấn "Tham gia Kênh (Join Channel)" là được.

 

Sau khi tham gia kênh, ở màn hình thành viên sẽ bị Khoá ở phần nhập nội dung chat, chỉ khi nào cần thiết, thành viên có thể nhấn vào nút "Chat với Admin Kênh" để chat riêng với Admin. 

- Private Channel: Với những kênh cần độ riêng tư cao hơn, bạn có thể chọn mục Private Channel, tức là chỉ có thành viên nào được mời vào kênh mới thấy được nội dung kênh.

 

Sau khi tạo xong các thông tin cơ bản của kênh, bạn nhấp "Tạo kênh chat".

Kênh chat cũng sẽ có các chức năng tìm kiếm tương tự như các phòng chat khác.

 

Bạn có thể xem thêm các tính năng về tìm kiếm tại đây: Workchat - Các tính năng về tìm kiếm trong room chat

Riêng với mục "i" của kênh sẽ có thêm các chức năng khác so với room chat thường.

Cập nhật thông tin kênh chat: Bạn nhấp vào mục này để thay đổi các thông tin cơ bản của kênh. Mục này sẽ hiển thị bảng thông tin như khi bạn vừa nhấp Tạo kênh chat.

 

Thêm thành viên: Bạn nhấp vào mục này để mời thêm thành viên vào kênh.

 

Cấm thành viên: Thành viên nào nằm trong danh sách Cấm sẽ bị mời ra khỏi kênh, cũng như sẽ không vào kênh lại được nữa.

 

Quản trị viên (Administrator): Ngoài Admin chính là người tạo kênh, kênh vẫn có thể có thêm nhiều Admin khác nữa để cùng Admin chính đăng bài, đăng thông báo... Bạn nhấp vào mục này để thêm Admin cho kênh.

 

Rời khỏi kênh/Xoá kênh: Nếu như kênh không còn cần hoạt động nữa, bạn có thể Rời kênh (chỉ một mình bạn rời khỏi kênh) hoặc Xoá kênh (kênh được xoá hoàn toàn, các thành viên khác cũng không còn trong kênh).  Chỉ có Admin mới được Xoá kênh.