Workchat - Tạo nhóm chat, 88, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Workchat - Tạo nhóm chat

Nhóm chat là nơi bạn tạo ra để bạn và đội nhóm của bạn cùng nhau thảo luận, trao đổi thông tin với nhau.

Chat nhóm trên Myxteam là việc bạn nên làm trước tiên để các thành viên có thể quen cách sử dụng và các thao tác trên Myxteam rồi mới tiến hành giao việc.

Có 2 cách tạo nhóm chat:

- Tạo nhóm chat riêng: bạn có thể thêm/ bớt thành viên tùy ý tại nhóm chat.
- Tạo nhóm chat từ kế hoạch: bạn phải vào kế hoạch nếu muốn thêm/ bớt thành viên, chỉ cần là thành viên trong kế hoạch thì sẽ có mặt trong nhóm chat.

I. TẠO NHÓM CHAT RIÊNG

Bạn mở lớn màn hình chat trước để có thể tạo nhóm hoặc nhìn tổng quan dễ hơn bằng cách nhấp biểu tượng chat trên giao diện.


 

Bạn nhấp vào biểu tượng cây viết, chọn mục "Tạo nhóm chat".

 

Bạn đặt tên cho nhóm chat, sau đó chọn thành viên (đã có trong danh bạ) để mời vào nhóm chat, và nhấn "Tạo hội thoại" để bắt đầu tạo nhóm chat.

Sau khi tạo nhóm xong, bạn có thể tương tác, đính kèm hình ảnh, file hay link bài viết vào nhóm chat. 

Để thêm thành viên vào nhóm chat sau khi đã tạo nhóm, bạn vào mục Thành viên của nhóm chat, chọn "Thêm thành viên", sau đó nhập tài khoản của thành viên mới (đã có trong danh bạ), nhấn ENTER và nhấn Mời tham gia.

 

II. TẠO NHÓM CHAT TỪ KẾ HOẠCH

 

Đầu tiên, bạn vào tạo mới kế hoạch và tích vào mục "Cho phép chat". Myxteam sẽ tạo 1 nhóm chat theo như tên kế hoạch đó, mục đích để trao đổi công việc liên quan đến các thông tin chung của kế hoạch.

 

 

Trong trường hợp bạn quên bật tính năng chat, bạn vào kế hoạch, chọn bánh răng phía trên bên phải màn hình kế hoạch, chọn "Hiệu chỉnh kế hoạch".

 

 

Bạn tích vào "Cho phép chat". Sau đó nhấn "Cập nhật".

 

Sau khi bật tính năng chat, bạn bấm vào biểu tượng chat tại tên kế hoạch và bắt đầu chat với các thành viên trong kế hoạch đó.

 

Các tính năng của nhóm chat này giống như nhóm chat tự tạo, ngoại trừ việc bạn không thể thêm/ bớt thành viên ngay tại nhóm chat.

Tại nhóm chat từ kế hoạch, sẽ không có nút "Thêm thành viên"

 

Để thêm/ bớt thành viên trong nhóm chat này, bạn có thể nhấn trực tiếp vào tên kế hoạch trên khung chat, hệ thống sẽ di chuyển đến kế hoạch đó; hoặc bạn tìm kiếm và mở kế hoạch trên thanh menu.

Sau đó, bạn chỉ việc vào "Quản lý thành viên" trong kế hoạch đó và thêm/ bớt, tương tự như khi bạn mời thành viên vào kế hoạch hoặc mời ra khỏi kế hoạch.