Workchat - Tin nhắn lưu trữ, 789, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Workchat - Tin nhắn lưu trữ

Tin nhắn lưu trữ là nơi bạn có thể dùng để lưu lại những thông tin cần thiết, là room chat của riêng bạn.

Với những thông tin bạn cần lưu trữ nhanh, bạn thường hay gửi nhờ ở room chat nào đó của những thành viên thân thiết với bạn. Hiểu được sự cần thiết của việc này, Myxteam đã thêm mục "Tin nhắn lưu trữ" - đồng thời cũng là room chat của chính bạn, để bạn gửi riêng cho chính bạn, không làm phiền đến thành viên khác.

(tại mục tin nhắn lưu trữ, danh sách thành viên chỉ có 1 mình bạn)

 

Có nhiều cách để bạn mở mục "Tin nhắn lưu trữ":
- Cách 1: Bạn có thể vào 1 room chat, nhấp vào chính ảnh đại diện của bạn để đến mục Tin nhắn lưu trữ.
- Cách 2: Bạn cũng vào 1 room chat, tại danh sách thành viên, bạn nhấp vào tên của bạn để đến mục Tin nhắn lưu trữ.

 

- Cách 3: Bạn vào Danh bạ, tìm kiếm tên của chính bạn, và nhấn vào để chat.

 

Nếu bạn cần sử dụng nhiều Tin nhắn lưu trữ, bạn có thể Ghim (pin) room chat này lên trên cùng để thao tác đến Tin lưu trữ được nhanh hơn.