Workchat - Tính năng trên IOS (Cài đặt), 790, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Workchat - Tính năng trên IOS (Cài đặt)

Tại mục Cài đặt này, bạn có thể thay đổi về các Thông tin tài khoản của bạn, cũng như các cài đặt khác của ứng dụng.

 

- Thông tin tài khoản/ Sửa thông tin: Bạn nhấp vào thông tin của bạn ở trên cùng màn hình khi cần thay đổi những thông tin cá nhân của bạn.

 

Tại đây, bạn có thể thay đổi Hình đại diện, số điện thoại, tên, giới tính và ngày sinh. Sau khi thay đổi, bạn nhấn "Cập nhật" để lưu.

 

- Các cài đặt thêm: bao gồm 7 mục nhỏ: 

1. Tin nhắn lưu trữ: là nơi bạn có thể dùng để lưu lại những thông tin cần thiết, là room chat của riêng bạn.

 

Bạn nhập nội dung chat như chat với một thành viên khác, là nơi để bạn chat với chính mình.

 

2. Thay đổi mật khẩu: để thay đổi mật khẩu mới, bạn có thể vào đây thay đổi mật khẩu. Mật khẩu này sẽ liên kết với bên Workdone.

 

Bạn nhập Mật khẩu hiện tại và Mật khẩu mới, sau đó nhấn Cập nhật để lưu.

 

Sau khi bạn thay đổi mật khẩu, tài khoản Myxteam của bạn khi đăng nhập sẽ đăng nhập với mật khẩu mới.

3. Chữ to trong chat: Thay đổi kích thước của chữ để thuận tiện cho người dùng.

 

Khi bạn bật chế độ "Chữ to", hệ thống sẽ yêu cầu Khởi động lại ứng dụng để cập nhật lại kích thước chữ, bạn nhấn Khởi động.

 

4. Hiển thị số điện thoại kiểu quốc gia: bạn có thể thay đổi kiểu hiển thị số điện thoại ở thông tin cá nhân thành "+84xx"  hoặc  "0xx".

Nếu bạn muốn hiển thị "+84xx" đầu số, bạn không cần tích mở mục này.

 

Nếu bạn muốn hiển thị "0xx" đầu số, bạn tích vào mục này.

 

Sau khi bạn tích/ bỏ tích để thay đổi kiểu hiển thị số, bạn cần Khởi động lại ứng dụng hệ thống để cập nhật.

 

5. Hiển thị tên của bạn tôi bằng danh bạ thiết bị: Các thành viên có trong Danh bạ Myxteam của bạn sẽ có tên hiển thị là tên bạn lưu ở Danh bạ điện thoại.

Bạn có thể cấp quyền cho phép Myxteam đồng bộ với danh bạ của bạn, và tích mục này, tên thành viên trong Danh bạ Myxteam sẽ đồng bộ với tên bạn lưu thành viên đó trong Danh bạ điện thoại.

 

6. Ngôn ngữ ứng dụng: bạn có thể thay đổi giữa 2 ngôn ngữ chính là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

 

7. Nhắn tin hỗ trợ: Chat với đội ngũ hỗ trợ Myxteam.

 

Trong quá trình bạn sử dụng Myxteam, nếu có vấn đề gì cần giải đáp, cần góp ý, hoặc báo lỗi, bạn có thể nhắn vào mục này để Chat với đội ngũ hỗ trợ của Myxteam.

 

8. Đăng xuất: Bạn có thể thoát ra khỏi tài khoản hiện tại.