Workchat - Trả lời, Chuyển tiếp, Xoá, Ghim tin nhắn, 785, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Workchat - Trả lời, Chuyển tiếp, Xoá, Ghim tin nhắn

Để nâng cao sự tiện ích dành cho khách hàng khi trao đổi, tương tác thông tin với nhau trong công việc, Myxteam đã nâng cấp thêm các tính năng như Trả lời tin nhắn, Chuyển tiếp tin nhắn, Xoá tin nhắn, và Ghim (Pin) tin nhắn.

 

 

1. Trả lời tin nhắn:

 

Nếu như 1 tin nhắn trước đó đã bị trôi bởi những tin nhắn khác, và bạn muốn người nhắn nhận được câu trả lời, bạn có thể nhấn vào nút "Trả lời" để người nhận biết được bạn đang trả lời cho tin nào.

 

Hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn trước nằm trên, được đóng khung, và bên dưới là câu trả lời cho tin nhắn đó.

 

2. Chuyển tiếp tin nhắn:

 

Khi bạn cần thao tác nhanh để gửi lại thông tin từ room chat này sang room chat khác, bạn có thể nhấn Chuyển tiếp.

Sau khi bạn nhấn nút Chuyển tiếp, bạn chọn room chat cần chuyển tin nhắn đó đến, và nhấn nút Gửi để gửi tin.

 

Tin nhắn sau khi được gửi qua room khác, sẽ hiển thị như hình để bạn biết được Chuyển tiếp từ room chat nào.

 

3. Xoá tin nhắn: 

 

Bạn có thể xoá tin mà bạn đã nhắn khi nội dung tin nhắn của bạn bị sai, bị nhầm.
LƯU Ý: tin nhắn sau xoá sẽ KHÔNG thể khôi phục lại được, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi xoá.

Khi bạn nhấn xoá tin, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo một lần nữa để chắc chắn rằng bạn sẽ không thể khôi phục sau khi xoá, nếu bạn chắc chắn cần xoá, bạn nhấn "Có! Chắc chắn xoá" để xoá tin.

 

Vì tính chất minh bạch trong công việc, tin nhắn cho dù đã xoá cũng sẽ thể hiện rằng "Tin nhắn đã bị xóa" chứ không biến mất hoàn toàn.

 

4. Ghim (Pin) tin nhắn:

 

Với những tin nhắn quan trọng và bạn muốn tin không bị trôi đi, bạn có thể ghim (pin) tin nhắn để tin nằm trên cùng của room chat, và nằm trong mục "Những tin đã ghim" trong room chat đó.


Sau khi bạn nhấn nút Ghim (Pin), hệ thống sẽ hỏi bạn có chắc sẽ ghim (pin) tin nhắn không, nếu bạn chắc chắn cần ghim (pin) tin nhắn, bạn nhấn "OK".

 

Tin nhắn khi được ghim (pin) sẽ hiển thị trên cùng của room chat, nằm trong mục "Những tin đã ghim" trong room chat đó, và tin nhắn đã ghim (pin) sẽ được tô màu vàng nhẹ.

 

LƯU Ý: Nếu có NHIỀU tin nhắn được ghim (pin) trong cùng một room chat, tin nhắn được ghim (pin) cuối cùng sẽ là tin nằm trên cùng của room chat.

 

Để bỏ ghim (pin) tin nhắn, bạn nhấn dấu "X" trong mục "Những tin đã ghim".

 

Sau khi nhấn nút "X", hệ thống sẽ hỏi bạn lần nữa có chắc chắn bỏ ghim (pin) tin nhắn này không, nếu chắc chắn, bạn nhấn "OK".