Xem báo cáo trên kế hoạch - Các dạng view, 459, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Xem báo cáo trên kế hoạch - Các dạng view

Khi triển khai bất kỳ dự án nào, chủ doanh nghiệp luôn cần có cái nhìn tổng quan cho toàn bộ các công việc cần thực hiện cho dự án. Cũng như xem báo cáo, đánh giá tiến độ công việc theo kịp dự án hay không. Myxteam tập hợp lại với nhiều dạng báo cáo, bạn có thể xem một kế hoạch theo nhiều cách khác nhau, và với mỗi cách hiển thị, Myxteam sẽ có những tính năng khác nhau.

 

1. Section View: xem theo từng nhóm công việc (có thể là to-do-list, hoặc kanban...).

 

Với dạng Section View, kế hoạch được hiển thị theo dạng to-do-list hoặc kanban (quy trình). Tại đây, bạn có thể xem tổng quan được các thông tin chung của nhóm công việc hoặc từng công việc.

 

Tại từng nhóm công việc sẽ có các tính năng riêng (như Thêm công việc, Hiệu chỉnh...). Ngoài ra, hệ thống sẽ liệt kê cho bạn số lượng các công việc theo từng tình trạng trong từng nhóm.

 

Bạn có thể xem chi tiết các tính năng của nhóm việc tại đây: Nhóm công việc và các tính năng chính.

 

2. Table View: liệt kê các công việc theo dạng bảng Excel.

 

"Bảng excel" trên Myxteam sẽ hiển thị tên các nhóm việc, công việc và việc con; sẽ có mục thống kê công việc đúng hạn hay trễ hạn, và công việc được gán cho ai.

 

Bên cạnh đó, bạn có thể trực tiếp tạo thêm nhóm việc và chỉnh sửa công việc tại đây.

 

Bạn có thể thu gọn các kế hoạch lại, chỉ mở xem những kế hoạch cần thiết, hoặc mở rộng tất cả các kế hoạch; bạn cũng có thể xuất ra file excel để phục vụ cho việc báo cáo, họp hành, nhưng bạn nên trực tiếp dùng Myxteam để cập nhật báo cáo tức thời mà không cần xuất excel.

 

Với màn hình Workspace, bạn cũng có thể lọc những công việc theo từng trạng thái mà bạn cần trong cả team. Để lọc các việc cần đánh giá trong tuần, ngày. Hay việc quá hạn cho từng thành viên. 

 

3. User View: xem theo người thực hiện, mỗi người thực hiện là 1 nhóm công việc.

 

 

User view là 1 cách để bạn xem số lượng công việc của các thành viên trong kế hoạch đó. Từ đây, bạn có thể điều chỉnh lượng công việc dành cho từng nhân viên nếu cần thiết. 

 

4. Calendar View: xem theo dạng lịch.

 

Bạn có thể chọn Calendar View để xem tổng các công việc theo dạng lịch. Dạng lịch này còn được chia ra theo Ngày, Tuần, Tháng, Tổng quan (Agenda). Bạn có thể nhấp trực tiếp vào công việc để chỉnh sửa.

- Agenda: ngày nào có công việc, hệ thống sẽ hiển thị ngày đó, còn nếu không có công việc, hệ thống sẽ không hiển thị ngày. Tại đây, bạn có thể thấy được lượng công việc con trong công việc chính, số lượng tập tin đính kèm trong công việc đó, và số lượng bình luận trong công việc.

 

- Ngày: Hệ thống sẽ hiển thị các công việc theo từng ngày. Để thay đổi ngày muốn xem, bạn nhấn vào phần hiển thị ngày để chọn (có biểu tượng hình lịch).

Bạn cũng có thể thấy được lượng công việc con, số lượng tập tin đính kèm, và số lượng bình luận.

 

- Tuần: Bạn có thể nhìn tổng quan xem 1 tuần bạn có bao nhiêu công việc, và các công việc được thực hiện trong bao nhiêu ngày.

 

- Tháng: giúp bạn xem lượng công việc trong vòng 1 tháng.

 

5. Gantt View: xem theo tiến độ của kế hoạch.

 

Chế độ Gantt View thích hợp cho các dự án về sản xuất thi công, giúp bạn giám sát và theo dõi tiến độ của từng dự án dễ dàng hơn.

Gantt View giúp bạn xem theo dạng tương tự như biểu đồ. Cột dọc liệt kê tất cả các công việc trong dự án, cột ngang là ngày thực hiện. 

Tiến độ thực hiện của 1 công việc được thể hiện bằng nhãn màu xanh, bên cạnh đó bạn cũng có thể biết được việc đó có Trễ hạn hay không, và trễ bao nhiêu ngày.

 

Có các nút tắt giúp bạn rút ngắn các thao tác lại, ví dụ như bạn có thể chỉnh sửa nội dung công việc, xoá công việc và thêm công việc con.

 

6. Dashboard: thống kê tỷ lệ hoàn thành công việc trong kế hoạch.

 

Với màn hình Dashboard, bạn có thể xem được tiến độ của từng công việc và cả tiến độ làm việc của từng nhân viên trong kế hoạch đó.

Dashboard sẽ hiển thị và đưa ra tiến độ theo số lượng thời gian mà bạn chọn (7 ngày trước, 30 ngày trước, 60 ngày trước...)

 

Tại mục "Tiến trình hoàn thành công việc", các trạng thái công việc được thống kê theo dạng biểu đồ và phân loại theo màu sắc, bạn có thể xem được tổng có bao nhiêu công việc và bao nhiêu việc đã hoàn thành tại thời điểm đó. 

Biểu đồ hình tròn thể hiện các công việc được "Hoàn thành theo người dùng", tức bạn sẽ xem được số lượng công việc hoàn thành theo từng thành viên trong kế hoạch. Mỗi thành viên sẽ được chia phần trăm trên tổng số công việc đã hoàn thành, và cũng sẽ được phân loại theo màu sắc.

 

Bạn có thể quản lý cụ thể cho từng công việc theo trạng thái tại mục cuối cùng này, bao gồm các loại:
- Công việc cần làm
- Công việc trong tuần
- Công việc quá hạn
- Công việc đã hoàn thành
- Công việc chưa gán

Các trạng thái công việc cũng sẽ được chia phần trăm trên tổng tất cả các công việc trong kế hoạch, giúp bạn dễ dàng nắm được tiến độ của cả dự án. Cột bên phải sẽ liệt kê cụ thể các công việc mà bạn chọn theo từng Trạng thái, để bạn có thể xem tình trạng của công việc như thế nào.