Xem các hoạt động của kế hoạch, 52, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Xem các hoạt động của kế hoạch

Hoạt động của kế hoạch ghi nhận lại toàn bộ các thay đổi của kế hoạch bao gồm tất cả các hoạt động như: tạo mới công việc, đính kèm tập tin, tương tác, lưu trữ, xóa công việc. Ngoài việc xem các diễn biến ở màn hình timeline ta có thể kiểm soát chi tiết hơn ở từng kế hoạch cụ thể. Vào kế hoạch cần xem bên tai trái thanh MENU sau đó vào phần bánh răng, chọn " Xem các hoạt động của kế hoạch"

 

 

 

Phần hoạt động cho chúng ta review lại tất cả các tương tác trong kế hoạch

 

 

Phần Filter sẽ hiển thị những công việc còn lại theo trạng thái hay task mà chúng ta lọc

 

 

Phần lưu trữ sẽ cho ta các hình ảnh hay dữ liệu lưu trữ lại của kế hoạch đó