Xem tiến độ dự án của TEAM, 37, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Xem tiến độ dự án của TEAM

Khi bạn muốn nhìn tổng quan của tất cả các kế hoạch trong team, xem tiến độ công việc như thế nào. Bạn có thể vào xem trực tiếp trong team đó. Giao diện tương tự cho từng kế hoạch như tổng thể của 1 dự án hay phòng ban. Mục đích chính có cái nhìn tổng để cả một phòng ban hoạt động.

 

Tại vị trí Team mà bạn cần xem tiến độ, bạn nhấp vào biểu tượng trang giấy (Thông tin Workspace).

 

Giao diện Workspace cho bạn cái nhìn tổng quan của tất cả các dự án để đánh giá hiệu quả công việc trong từng kế hoạch và công việc. 

Với màn hình Workspace, bạn cũng có thể lọc những công việc theo từng trạng thái mà bạn cần trong cả team. Để lọc các việc cần đánh giá trong tuần, ngày. Hay việc quá hạn cho từng thành viên. 

 

 

Bạn có thể xem tổng quan của từng dự án trong team, như nhóm việc, công việc, công việc con, ai là người thực hiện, công việc hoàn thành hay chưa, và hoàn thành đúng ngày hay bị trễ...

 

Bên cạnh đó, bạn có thể trực tiếp tạo thêm kế hoạch, xem danh sách thành viên, hoặc chỉnh sửa công việc tại đây.

 

 

Bạn có thể thu gọn các kế hoạch lại, chỉ mở xem những kế hoạch cần thiết, hoặc mở rộng tất cả các kế hoạch; bạn cũng có thể xuất ra file excel để phục vụ cho việc báo cáo, họp hành, nhưng bạn nên trực tiếp dùng Myxteam để cập nhật báo cáo tức thời mà không cần xuất excel.