Xóa tài khoản trên Myxteam, 66, Myxteam


NÂNG CẤP TÍNH NĂNG

Xóa tài khoản trên Myxteam

Nếu doanh nghiệp của bạn dùng tài khoản Myxteam là tài khoản của công ty, khi có nhân viên nghỉ việc và công ty không có nhu cầu thay thế người dùng, bạn có thể xoá vĩnh viễn tài khoản này.

Sau khi xoá tài khoản, dữ liệu công việc trước đó của tài khoản vẫn sẽ được lưu lại trên hệ thống.

Bạn vào tên của mình bên góc phải màn hình, chọn mục "Cấu hình tài khoản".

 

Sau đó, bạn kéo màn hình xuống phía dưới và nhấp vào nút "Xoá tài khoản".

LƯU Ý: Sau khi bạn xóa tài khoản thì hệ thống không hỗ trợ lấy lại tài khoản được.